Đừng chúc “Merry Christmas” cho tôi

Thứ năm, 24/12/2017 | 09:15

Thế Tôn mặt đẹp trăng rằm/Từ bi vượt hẳn sông hằng ngàn năm/Sao không lời chúc hỏi thăm/“Merry Christmas” cuối năm chúc hoài.


Mỗi người có một niềm tin
Người ơi đừng chúc giáng sinh của người

Niềm tin tôn giáo của tôi
Chỉ là Phật không phải Chúa trời ba ngôi

Đến ngày Phật đản của tôi
Dửng dưng quên lãng không lời hỏi thăm

Thế Tôn mặt đẹp trăng rằm
Từ bi vượt hẳn sông hằng ngàn năm

Sao không lời chúc hỏi thăm
“Merry Christmas” cuối năm chúc hoài.

Nguyên Hưng

Ghi chú:
Cuối năm Dương lịch, tới ngày lễ Noel rất nhiều người không có tôn giáo, hoặc là theo một tôn giáo không phải là Thiên Chúa giáo, cũng hăm hở nô nức chúc nhau: “Merry Christmas" một cách vô tư vô tâm, mà không nghĩ rằng người được mình chúc tụng họ không cùng tôn giáo với mình và họ cũng không mong muốn như thế. Chủ thể chúc tụng một điều mà đối tượng không mong muốn có phải là thiếu tôn trọng hay không?

Câu chúc “Merry Christmas”có nghĩa: Chữ Christ là tước hiệu của Chúa Giêsu, còn chữ Mas nghĩa là thánh lễ. Do đó Christmas theo nghĩa chiết tự là "(ngày) lễ của Đức Kitô".

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Nguyên Hưng
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ