Tag: Duy Ma Cật

Duy Ma Cật: Trả lời bằng im lặng

Kinh Duy Ma, một bộ kinh đưa ta quay về lại thời đức Thích Ca Mâu Ni, là một lối thể hiện duyên dáng tinh thần và giáo lý Đại thừa. Nhân vật chính của bộ kinh là cư sĩ Duy Ma Cật.
07:00 25/05/2019