Phật Giáo

Duyên nợ vợ chồng

Thứ năm, 02/10/2016 | 09:21

Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi nhỏ lửa môt đời không khê/Vợ chồng đừng có khen chê/Gặp trăm chỗ lệch phải kê cho bằng.

Chút duyên chút nợ cõi này.
Bỗng dưng thương nhớ đêm ngày mông lung.

Để rồi gá nghĩa ở chung.
Nhìn về một hướng, một cung đường dài.

Không phải ngày một ngày hai.
Chắp tay cầu Phật tương lai vuông tròn.

Tình chồng nghĩa vợ như non.
Trăm năm hòa hợp sắt son đời đời.

Chồng giận thì vợ bớt lời.
Cơm sôi nhỏ lửa môt đời không khê.
 
Vợ chồng đừng có khen chê.
Gặp trăm chỗ lệch phải kê cho bằng.

Vợ chồng phải biết nói năng.
Nghe kêu lên tiếng thưa rằng có em (anh).

Thuận hòa như của để dành.
Nhiều năm tích lũy thì thành đại gia.

Muốn cho yên cửa yên nhà.
Lời Thầy nhắn nhủ đừng mà ngoài tai.

Gia Lai, ngày 30.09.2016
Thích Giác Tâm
Thích Giác Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z