Phật Giáo

Em bé Thái Lan dễ thương thuộc kinh làu làu

Thứ năm, 11/07/2019 | 15:52

Em bé Thái Lan tụng kinh làu làu và thật nhiếp tâm. Trông em như đã học thuộc kinh từ tiền kiếp trước. Những giọt mầm Phật Pháp từ đời kiếp nào khiến em trở thành một người có thể đọc tụng kinh sử nhuần nhuyễn như đã thấm sâu trong tâm trí từ bao giờ.

 Nguồn: FB

Bình Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z