Phật Giáo

GHPGVN phân ưu cùng Phật giáo Vương quốc Thái Lan

Thứ năm, 04/09/2013 | 15:28

Ngày 29/07/Quý Tỵ (04/09/2013) Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi thư thành kính phân ưu cùng Hội đồng Tăng già Thái Lan và chư Tăng, phật tử Vương quốc Thái Lan về việc Trưởng lão Hòa thượng Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan viên tịch

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z