Phật Giáo

Gia Lai: Cáo phó HT.Thích Đỗng Quang

Thứ năm, 06/02/2014 | 20:34

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 08giờ00, ngày 06 tháng 02 năm 2014 (nhằm ngày 07 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại chùa Quan Âm, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


VĂN PHÒNG 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2014

 

 CÁO PHÓ

                                         -Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

                                         -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.

                                         -Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG QUANG

                            -Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

                            -Nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai, Kon Tum.

                            -Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.

                            -Viện chủ chùa Quan Âm, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 08giờ00, ngày 06 tháng 02 năm 2014 (nhằm ngày 07 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại chùa Quan Âm, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Trụ thế : 90 năm

* Hạ lạp :63 năm

-Lễ nhập Kim quan vào lúc 08giờ00, ngày 07/02/2014 (nhằm ngày 08 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

-Kim Quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Quan Âm, Tp. Pleiku.

-Lễ viếng bắt đầu lúc 11giờ00, ngày 07/02/2014 (nhằm ngày 08 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

-Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00 ngày 11/02/2014 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Quan Âm, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

ĐỆ NHẤT PHÓ PHÁP CHỦ - CHỦ TỊCH HĐTS


Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z