Phật Giáo

Giác ngộ

Thứ năm, 30/12/2016 | 10:11

Hành buông xả đấy là tu chính bổn/Nhìn thấu rồi không chấp thủ vương mang/Quẳng gánh xong thân tâm thấy nhẹ nhàng/Sống trí tuệ hanh thông đường giải thoát

Thấy đời “khổ” nên tìm đường thoát khổ 
Lý Bát Nhã chỉ bày rõ tánh “không”
Cõi “vô thường” cuộc sống áng mây hồng 
Hành “vô ngã” chính người tu đích thật

Tứ Pháp Ấn hiển bày trong kinh Phật
Giác ngộ rồi hãy quyết chí tấn tu
Bằng giải đãi khổ lụy chốn ngục tù 
Ngũ dục lạc sẽ kéo lôi chìm đắm

Tu là sửa những gì trong sâu thẳm 
“Chấp ngã” mình bậc nhất cõi trần gian 
Không quyết tu để về chốn niết bàn
Lấy tài sản tiện nghi làm sự nghiệp

Phận người tu phải thực hành tứ nhiếp
Không dùng tiền hay quyền lực thị uy 
Xem lợi danh chức tước chẳng ra gì 
Hiểu và thương độ chúng sinh khắp chốn

Hành buông xả đấy là tu chính bổn 
Nhìn thấu rồi không chấp thủ vương mang 
Quẳng gánh xong thân tâm thấy nhẹ nhàng 
Sống trí tuệ hanh thông đường giải thoát

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, Quý Đông – Bính Thân (12/2016)
Đón mừng Ngày Thành Đạo Của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Mùng 8 tháng 12

Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z