Tag: giải quyết bạo lực học đường bằng giáo lý Phật pháp

Triết lý từ bi, ái ngữ trong nhà Phật - Giải pháp cho các vụ bạo hành học đường

Cô giáo tát học sinh, học sinh đánh hội đồng học sinh, lột đồ của bạn, lấy điện thoại quay vùng kín... Càng ngày, mức độ bạo hành học đường càng tăng cao, báo động ở độ tuổi học đường. Tại sao, giải pháp nào?
14:53 02/04/2019