Tag: giáo lý Phật giáo

Cảnh báo website xuyên tạc giáo lý nhà Phật

Website có tên miền GSdich.... đã đăng tải những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, đi ngược với giáo lý nhà Phật, những luận điệu làm tổn thương những giá trị đích thực của Phật giáo.
14:12 01/10/2019

Học thuyết Thập nhị nhân duyên

Thập nhị nhân duyên là một giáo lý rất đặc thù, là cốt lõi của nhân sinh quan Phật giáo, được đề cập nhất quán trong tất cả các kinh điển. Nhận thức rõ về học thuyết Thập nhị nhân duyên sẽ giúp Phật tử hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác như nghiệp, luân hồi tái sinh, nhân quả...
08:59 22/01/2019