Phật Giáo

Giáo Pháp bàn về chân lý

Thứ năm, 08/01/2014 | 09:17

Ngày cuối tháng 12/2013, chúng con có dịp thăm lại chùa Ráng (Tổ đình Viên Minh ở Quãng Lãng - Phú Xuyên - Hà Nội). Dạo bước quanh khuôn viên chùa, để hy vọng có nhân duyên được đỉnh lễ đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Trong lúc đi dạo quanh khuôn viên chùa, chúng con thấy có nhiều bích chương treo các Lời dạy của đức Phật và của các Tổ rất hay, ngắn gọn và ý nghĩa, con xin được chép lại gửi tới bạn đọc phatgiao.org.vn

* Chân lý là tâm của chúng sinh, vì vậy biết tâm địa mầu nhiệm quang minh chính là chân lý, không phải âm thanh thuyết giáo là chân lý.


* Lấy Phật pháp làm gương sáng soi vào tâm mình, dùng tâm mình làm ngọn đèn trí tuệ soi chỗ khó hiểu sâu kín của Kinh.

* Phật giáo là phương pháp giáo dục chúng sinh trong pháp giới đến chỗ chí thiện đầy đủ. Phật Thích Ca 49 năm thuyết giảng ra tất cả Kinh điển, nội dung chính là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
 Ảnh minh họa
Nhân sinh chính là con người, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta.

Tri giác gọi là Phật Bồ tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành chính là đem chỗ chúng ta sai lầm đối với vũ trụ nhân sinh để tu chính phép tư tưởng, phép thuyết giảng, phép làm việc.

Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác, chính, tịnh. Giác mà không mê, chính mà không tà, tỉnh mà không nhiễm. Đều y vào ba môn học giới, định, tuệ đề cầu đạt tới mục tiêu ấy.

Cơ sở tu học là ba phúc, đối với nhau dựa vào lục hòa, cư sử với đời tu lục độ, theo hạnh nguyện ngài Phổ Hiền quy hướng về Tịnh độ. Thế là xong việc giáo hóa của Phật.

Anh Minh
Lược ghi tại chùa Ráng (Phú Xuyên, Hà Nội)
Anh Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z