Phật Giáo

Gieo mầm hạt giống tương lai

Thứ năm, 30/12/2017 | 21:59

Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài nhân duyên tương tác lẫn nhau để làm nên sự sống. Muốn sống làm chủ bản thân, làm tròn trách nhiệm đối với gia đình và đóng góp lợi ích cho xã hội.

Ngay bây giờ, ta phải biết gieo trồng phước đức bắt đầu từ sự học hỏi có chiêm nghiệm quán xét, tư duy tích cực để ta và người cùng sống yêu thương bằng trái tim có hiểu biết, có chan hòa, có cảm thông và tha thứ.
 
Khi các hạt giống thiện mới được gieo trồng, chúng ta cần phải chăm sóc thường xuyên, để mầm thiện ấy có thể trưởng thành và có lợi ích trong tương lai. Chúng ta nên nhớ tre già thì măng mọc, măng non sẽ trở thành tre già, trẻ thơ sẽ trở thành người lớn, chú tiểu sẽ trở thành hòa thượng.... Đó là quy luật phát triển của cuộc sống, để ta và người hình thành một nhân cách sống có giá trị trong hiện tại và mai sau. 

Để sự trở thành có ích cho cuộc đời, trước tiên chúng ta phải tin sâu nhân quả và tin có đời sau. Tin như vậy là chính tín nhân quả, rồi ta bắt đầu chăm sóc tiến trình trở thành bằng các phương pháp có logic, liên tục, không gián đoạn đúng theo tiến trình tiến hóa của nhân loại mà vẫn giữ được chất liệu đạo đức.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z