Phật Giáo

Giới đàn Nghệ Tĩnh thành công viên mãn

Thứ năm, 11/09/2013 | 10:28

Sáng ngày 09/09/2013, Giới đàn Nghệ Tĩnh bước vào ngày cuối cùng - Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Sa-di và Tỳ-kheo cho các giới tử.

 Tác bạch cung thỉnh Tam sư Thất chứng

Ban Tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hòa thượng thượng Thanh hạ Đàm làm Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng thượng Bảo hạ Nghiêm ngôi Yết-ma-xà-lê; Hòa thượng thượng Thanh hạ Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa trong HĐTS GHPGVN làm tôn chứng Tăng già.

Sau khi ban tổ chức Giới đàn cung an chức sự, tất cả các vị nghiệp sư và giới tử đã ra đỉnh lễ cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn truyền trao giới pháp. 

Lễ truyền giới được tiến hành rất mực trang nghiêm, đúng pháp, theo luật Phật chế định. Một sự kiện lớn, một nghi lễ quan trọng đối với người xuất gia khi muốn đứng vào hàng Tăng bảo của đạo Phật đã thành công viên mãn cho Phật giáo xứ Nghệ.
 Lễ dẫn thỉnh
 Niêm hương bạch Phật
 

Chiều cùng ngày, HT.Thích Bảo Nghiêm đã có thời giáo giới về giới căn bản của Tỳ-kheo và bổn phận của người xuất gia cho các giới tử mới thụ giới.

 Thời giáo giới của HT.Thích Bảo Nghiêm vào chiều cùng ngày

Hòa thượng nhấn mạnh, người xuất gia là người lập hạnh sống đời thanh tịnh, diệt trừ phiền não, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như Tổ Qui Sơn đã dạy: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục; thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”. Là người xuất gia, phải đi đến phương trời cao rộng tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Phật, đánh dẹp ma quân, đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi…

Một số hình ảnh tại Giới đàn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hồng Lam/Nguồn: Giacngo.vn

TIN, BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z