Phật Giáo

Giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Ban TTTT T.Ư

Thứ năm, 26/01/2018 | 10:30

Kính đề nghị Ban Trị sự/Ban TTTT các tỉnh/thành phố gửi thông tin nhân sự về địa chỉ: Văn phòng Ban TTTT T.Ư GHPGVN, phòng 221 chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Email: phatgiao.org.vn@gmail.com, Số điện thoại: 024.6684.6688 | 0934.666.360.

Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ngày 21, 22/11/2017; Căn cứ chương trình hoạt động phật sự Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 345/TT/HĐTS, ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Nội qui hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022); 

Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN kính đề nghị BTS GHPGVN các tỉnh/thành phố trực thuộc T.Ư kiện toàn nhân sự Ban TTTT trực thuộc tỉnh/thành phố và giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN, nguyên tắc cơ cấu nhân sự như sau, mỗi tỉnh có một nhân sự chính thức tham gia Ủy viên Ban TTTT T.Ư:

Thuộc một hoặc các trường hợp như sau:

+ Là Trưởng ban TTTT trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố.

+ Hoặc do Ban Trị sự, Ban TTTT tỉnh/thành phố thống nhất giới thiệu một cá nhân tiêu biểu là tăng, ni, phật tử có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn; có hoạt động thực tế trong lĩnh vực Truyền thông; có kỹ năng và khả năng quay phim, chụp ảnh, viết tin bài.

Kính đề nghị Ban Trị sự/Ban TTTT các tỉnh/thành phố gửi thông tin nhân sự về địa chỉ: Văn phòng Ban TTTT T.Ư GHPGVN, phòng 221 chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Email: phatgiao.org.vn@gmail.com, Số điện thoại: 024.6684.6688 | 0934.666.360.

Vui lòng cung cấp thông tin gửi kèm bản kê khai, gồm: Sơ yếu lý lịch, 3 ảnh 3x4, và 2 ảnh 4x6 để làm thẻ Ủy viên. 
 

Ban TTTT T.Ư GHPGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z