Phật Giáo

Giới trẻ Hoa Kỳ đánh giá cao những giá trị thực tiễn của Phật giáo

Thứ năm, 15/04/2018 | 19:39

Chris Nyambura là một tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng 6 tháng qua anh đã bắt đầu tự xưng mình là phật tử. Chris Nyambura 23 tuổi, là một sinh viên tốt nghiệp về kỹ thuật hóa học ở miền tây Hoa Kỳ.

Mỗi ngày cuối tuần, Chris Nyambura tham dự các buổi tu tập thiền định Phật giáo trong một studio nhỏ, sáng rực tại trung tâm thành phố Seattle, Hoa Kỳ.

Đây là một trong 38 trung tâm Thiền trên khắp Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ (và 679 trung tâm trên toàn thế giới) liên kết với phong trào Phật giáo Kim Cương thừa, đã phổ biến một hình thức thực hành Phật giáo Tây Tạng hiện đại, nhấn mạnh vào các thực hành chánh niệm thực tiễn.

Anh Chris Nyambura đã chia sẻ cách anh đón nhận Phật giáo.

Thứ nhất, rất nhiều người thoát nạn bởi các vướng mắc trong cuộc sống, Phật giáo đang dạy tôi làm thế nào để tôi có thể tự an trú trong tâm trí của mình. 

Thứ hai, ý thức sắc sảo hơn về nguyên nhân, hiệu quả và giải trình trách nhiệm: “Một trong những điều kiện khi chúng ta tu tập thiền định là quán sát những suy nghĩ, hành động cũ đưa bạn đến trạng thái hiện tại của bạn, và những gì bạn làm bây giờ, sẽ định hình cho tương lai của bạn”.

Thứ ba, học cách sống trong hiện tại: “Khi bạn suy gẫm, một trong những thứ đầu tiên là bạn  bình tĩnh tâm trí của bạn và chỉ cần an trú trong hiện tại . . . “

Phật giáo ở Hoa Kỳ có thể là một hiện tượng lớn và lâu dài, bao gồm các nhóm được xác định theo sắc tộc, nhằm thúc đẩy cộng đồng và lễ nghi đạo đức Phật giáo theo cách tiếp cận cá nhân hóa hơn so với các lớp học giáo lý tại thành phố Seattle. Nhưng hầu hết mọi người nghiên cứu đề tài đồng ý rằng tôn giáo Phật giáo đang phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ.

Pew, một cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Washington DC, cho biết vào năm 2020, số tín đồ Phật giáo Hoa Kỳ có thể tăng lên ít nhất là 4,2 triệu từ 3,6 triệu trong năm 2010. Con số cũng đang tăng lên trong lòng công chúng; năm ngoái, khi Pew khảo sát tình cảm của người Mỹ đối với các nhóm tôn giáo khác nhau, nhóm nghiên cứu trẻ nhất (18-29 tuổi) đã đánh giá cao nhất trong các tôn giáo là Phật giáo.
 

Vân Tuyền
(Nguồn: Economist Newspaper Limited
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z