Phật Giáo

Giới tử Ni cầu Chánh Pháp Yết - Ma Tấn đàn truyền giới Tỳ - Kheo Ni tại Đồng Nai

Thứ sáu, 15/11/2019 | 16:15

Vào lúc 13h30, ngày 14-15/11/2019 (18-19/10 Kỷ Hợi), tại đại giới đàn Diệu Tâm - PL 2563, Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến gặp Đại Tăng cầu Chánh Pháp Yết-Ma, tấn đàn truyền giới cho 618 giới tử Ni, thọ giới Tỳ-Kheo Ni.

 >>Tin tức Phật sự mới nhất

Được biết, từ lúc 18h00-20h30: Giới sư truyền tam quy ngũ giới, thập thiện, Bồ-tát đạo, tục thông hành giới, tấn hương.

Theo chương trình, sáng ngày 16/11/2019 (20/10 Kỷ Hợi) sẽ diễn ra lễ bế mạc đại giới đàn  Diệu Tâm.

Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh giới tử Ni cầu Chánh Pháp Yết-Ma, tấn đàn truyền giới Tỳ-Kheo Ni tại đại giới đàn Diệu Tâm:

Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến gặp Đại Tăng cầu Chánh Pháp Yết Ma

Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến gặp Đại Tăng cầu Chánh Pháp Yết Ma

Không một vị Phật nào không đầy đủ giới thể, không một Bồ-tát nào không tu giới đức, không một kinh điển nào không ngợi khen giới pháp, không một thánh hiền nào không nghiêm trì giới luật

Không một vị Phật nào không đầy đủ giới thể, không một Bồ-tát nào không tu giới đức, không một kinh điển nào không ngợi khen giới pháp, không một thánh hiền nào không nghiêm trì giới luật

Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới làm y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu.

Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới làm y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu.

IMG_4918
Vào Tuyển Phật Trường, tất cả hãy giữ thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất mới có thể lãnh thọ giới pháp.

Vào Tuyển Phật Trường, tất cả hãy giữ thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất mới có thể lãnh thọ giới pháp.

Giới tử Ni.

Giới tử Ni.

Chư giới tử hãy một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao qúy của Phật

Chư giới tử hãy một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao qúy của Phật

Giới quan trọng dường ấy, nếu người xuất gia không khéo thọ học và hành trì giới pháp là không xứng đáng trang Thích tử của đức Như Lai

Giới quan trọng dường ấy, nếu người xuất gia không khéo thọ học và hành trì giới pháp là không xứng đáng trang Thích tử của đức Như Lai

Lãnh thọ giới pháp cao quý rồi, nguyện suốt đời vâng giữ, nhuần gội trời người hàm triêm lợi lạc.

Lãnh thọ giới pháp cao quý rồi, nguyện suốt đời vâng giữ, nhuần gội trời người hàm triêm lợi lạc.

Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới là y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu.

Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới là y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu.

Trì giới, định tâm, nhiếp ý.

Trì giới, định tâm, nhiếp ý.

Đã là người xuất gia thì phải cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Thánh, hàng phục quân ma để đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi

Đã là người xuất gia thì phải cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Thánh, hàng phục quân ma để đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi

Này Tỳ-Kheo, hãy chánh niệm tỉnh giác.

Này Tỳ-Kheo, hãy chánh niệm tỉnh giác.

Y giáo phụng hành.

Y giáo phụng hành.

Ảnh: Tín Nhã - Ban TTTT.PG Đồng Nai

Thiếu Đạt Hiền Việt
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z