Phật Giáo

Giữ tâm ngay giây phút hiện tại

Thứ năm, 30/11/2013 | 09:02

Tôi thường hay nói, chúng ta phải quán sát từ nội tâm, chớ không phải quán sát ngoài tâm. Nếu để tâm hướng ngoại thì chúng ta sẽ không có cảm giác an toàn, vì ngoài tâm không có không gian an toàn, không có thời gian an toàn và cũng không có sự bảo chứng an toàn tuyệt đối.

Thí như khi chúng ta xuất ngoại, vì sự an toàn giao thông mà mua bảo hiểm, vậy khi mua bảo hiểm rồi, mình có chắc là được an toàn hay không? Rõ ràng là chúng ta biết không an toàn nên mới cần có những thứ bảo hiểm này, để dè chừng lỡ gặp phải chuyện xảy ra ngoài ý thì cũng có thể được bồi thường tiền chữa trị; nếu chẳng may gặp bất hạnh qua đời, thì gia đình cũng có thể được hưởng tiền bảo hiểm, không đến nổi bầy giờ rơi vào cảnh khốn.
 
Thật ra cuộc sống muốn yên ổn thì bản thân mình phải tìm kiếm phước cho nhiều, tìm kiếm phước nhiều chính là phải lo phòng thân; trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, việc hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất nhiên tốt nhất là đừng để nó xảy ra, mà lỡ nó có xảy ra thì mình cũng không phải lúng ta lúng túng.

Đừng mong hoàn cảnh sẽ cho chúng ta sự an toàn và cũng không mong người khác bảo chứng an toàn cho chúng ta. Tìm kiếm sự bình an trong lòng sẽ chắc thật hơn là tìm cầu sự an toàn bên ngoài.

Nếu như chúng ta lúc nào cũng có thể an trú tâm nơi thời gian và không gian hiện tại thì tâm chúng ta sẽ dễ an ổn hơn.

"Chỉ cần trong lòng mình được bình an thì môi trường sống cũng sẽ bình an. Chỉ cần tâm linh của con người, trong một niệm được thanh tịnh bình an thì sẽ ảnh hưởng đến hết thảy hoàn cảnh, con người, sự vật mà mình gặp đều được thanh tịnh bình an"

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết 

Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z