Phật Giáo

Hà Nam: Phật giáo tỉnh họp bàn các nhiệm vụ phật sự

Thứ năm, 04/10/2016 | 16:05

Sáng nay, ngày 04/09/Bính thân (04/10/2016) BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam họp triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, tọa đàm về quản lý tôn giáo 2016.

Tham dự có TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; cùng Chư tôn đức tăng, ni TT BTS, UV BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng BTG tỉnh; ông Đào Ngọc Vinh, Phó Trưởng BTG UBMTTQ tỉnh đồng tham dự.

Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Tọa đàm năm 2013, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và BTS Phật giáo tỉnh, trong những năm qua Sở Nội vụ và BTS Phật giáo tỉnh đã duy trì tổ chức tọa đàm thường xuyên mỗi năm một lần.

Tại các Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, tập trung thảo luận thực trạng tình hình liên quan đến Phật giáo, những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế, đề xuất các kiến nghị, thống nhất đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo cho hoạt động tôn giáo được ổn định, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội.

Thông qua Hội nghị nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác phật sự và tâm tư, nguyện vọng của các tăng, ni Phật giáo trên địa bàn tỉnh được bầy tỏ, giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước cũng như với Giáo hội nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề nghị, nguyện vọng của tổ chức, chức sắc, tín đồ phật tử.

img_0044-copy
Đại đức Thích Quảng Bảo nêu phương hướng phối hợp trong thời gian tới. 

Tập trung phối hợp giữa BTS Phật giáo tỉnh và BTS Phật giáo các huyện, thành phố và các cấp, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các huyện, thành phố và tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh. 

Tiếp tục duy trì có hiệu quả Hội nghị tọa đàm thường niên giữa BTS Phật giáo tỉnh và Sở Nội vụ. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với BTS Phật giáo các cấp trong quá trình điều hành các hoạt động Phật giáo và công tác phật sự. 

Phối hợp với các UBND các huyện, thành phố và BTS Phật giáo tiếp tục giải quyết những vụ việc tôn giáo còn tồn đọng (tập trung một số vụ việc phức tạp) để ổn định tình hình. 

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và BTS Phật giáo các cấp và các chùa kiểm tra, rà soát, nắm tình hình hoạt động của các đạo lạ trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo, xử lý, giải quyết kịp thời, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động để số người tin theo đạo lạ còn lại từ bỏ đạo lạ và các nhóm hoạt động tà đạo.
img_0048-copy
Ông Nguyễn Văn Thái phát biểu 
img_0049-copy
TT.Thích Thiện Hưởng phát biểu ý kiến xây dựng tại Hội nghị
img_0056-copy
Thượng tọa Thích Thanh Quyết đúc kết lại tại buổi Hội nghị

BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Phật giáo các huyện, thành phố và xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội. 

Thời gian tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố từ 05/12 – 20/12/2016. Các BTS PG các huyện, thành phố đăng ký cụ thể thời gian, địa điểm với Ban Chỉ đạo. 

Để Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố đạt kết quả tốt, BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam đề nghị. 

BTS PG các huyện, thành phố tổ chức họp mở rộng thảo luận các nội dung quy định và Kế hoạch tổ chức đại hội để chuẩn bị kế hoạch tổ chức tại địa phương mình.

Thành lập Ban tổ chức đại Hội gồm: tiểu ban nhân sự, văn kiện, hậu cần và một số tiểu ban liên quan để phục vụ đại Hội.

Một số lưu ý: Việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện đề nghị các huyện thành phố tổ chức Đại hội theo đúng Thông tư số 292/TT.HĐTS ngày 01/08/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Nghi thức Đại hội phải đảm bảo trang nghiêm.

Tham luận tại Đại hội với nội dung ngắn gọn và không quá 03 tham luận tại mỗi đại hội. (Tham luận của Chư tôn đức; Quý phật tử; Quý cơ quan chính quyền).

Trưởng BTS Phật giáo các huyện, thành phố là trưởng ban tổ chức Đại hội, là Trưởng tiểu ban nhân sự, ác tiểu ban khác Trưởng ban giao cho quý tăng, ni trong địa bàn đảm nhiệm tùy năng lực.

Đối với ngôi vị Trưởng BTS Phật giáo thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, Bình Lục. Sau khi bàn bạc, thống nhất ý kiến, Trưởng BTS GHPGVN tại ba huyện trên vẫn có đủ sức khỏe, trí tuệ, uy tín và phẩm vì vậy BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam định hướng và cung thỉnh mời 03 vị ni ở ba huyện, thành phố: Phủ Lý, Thanh Liêm, Bình Lục lập danh sách đưa ba vị ni vào danh sách nhân sự bầu trong dịp Đại hội. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam sẽ báo cáo T.Ư GHPGVN về việc này để Trung ương hội tri tường.

Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam giao TT BTS, Văn phòng BTS chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự… bó cáo trước Hội nghị TT BTS Phật giáo cấp tỉnh.

Thập Bát Công
Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z