Phật Giáo

Hà Nội: Chư tôn đức các trường hạ tạ pháp đức Pháp chủ GHPGVN

Thứ năm, 14/08/2013 | 13:39

Nhân dịp này đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã tán thán và ghi nhận những thành quả của Chư tôn đức tăng, ni các trường hạ đã đạt được trong ba tháng an cư, luôn  nỗ lực tiến tu thúc liễm thân tâm trau dồi giới định tuệ.

Chiều ngày 07/07/Quý Tỵ (13/08/2013) Chư tôn đức Thành hội Phật giáo Hà Nội do HT.Thích Bảo Nghiêm –Trưởng BTS GHGPVN Tp.Hà Nội, HT.Thích Thanh Nhã – Phó trưởng BTS GHPGVN Tp.Hà Nội dẫn đoàn lãnh đạo các trường hạ tới tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) thành kính đỉnh lễ, tạ pháp đức Pháp chủ nhân dịp kết thúc ba tháng An cư PL.2557 - DL.2013

Tham dự và đỉnh lễ Hòa thượng Pháp chủ có Chư tôn đức lãnh đạo các trường hạ Bà Đá – Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội, Trường hạ Bồ Đề, Trường hạ Thị Cấm và trường hạ Văn Điển. Chư Tôn đức BTS GHPGVN Tp.Hà Nội dâng lời tác bạch bái tạ đức Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong ba tháng an cư, Ngài đã từ bi chứng minh làm ngôi đường chủ các hạ trường nói riêng và 15 trường hạ nói chung của Phật giáo Hà Nội.
 

Theo truyền thống của đức Phật và chư Tổ để lại, hằng năm sau ba tháng an cư kiết hạ, Chư tăng, ni tiến hành buổi lễ Tự tứ đó là ngày Phật hoan hỷ, Cũng trong dịp này Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp.Hà Nội đã đến đỉnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ cầu tự tứ, đồng thời đỉnh lễ khánh tuế tăng lạp đức Pháp chủ GHPGVN.

Nhân dịp này đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã tán thán và ghi nhận những thành quả của Chư tôn đức tăng, ni các trường hạ đã đạt được trong ba tháng an cư, luôn nỗ lực tiến tu thúc liễm thân tâm trau dồi trí định tuệ, hành trì trang nghiêm các giới luật, thanh tịnh và hòa hợp, nhằm hoàn thành xứ mệnh và bổn phận của người xuất gia trên con đường giải thoát “giúp nhau giữ tròn giới luật đã thọ, với đầy đủ sự trang nghiêm và niềm hoan hỷ tự hoàn thiện lấy bản thân, thanh tịnh được thân khẩu ý.”


 
 
 
 
Phái đoàn đã đến đỉnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích - nguyên Phó Pháp chủ GHPGVN tại Tổ đình Hội Xá.

 
 
  
 

Tin, ảnh: Cẩm Vân

Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z