Phật Giáo

Hà Nội: Chùa Tân Hải mừng ngày vía đức Phật Dược Sư

Thứ năm, 31/10/2016 | 07:07

Nhân kỷ niệm ngày vía Phật Dược Sư 30/09/Bính Thân, trong 2 ngày 29 và 30/10/2016 (29 và 30/9/Bính Thân), tại chùa Tân Hải, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội đã diễn ra các hoạt động kính mừng ngày vía của Ngài với sự tham dự của khoảng 3000 phật tử gần xa.

Đức Phật Dược Sư hiện đang là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát làm quyến thuộc để giáo hóa, cứu độ chúng sinh.

Ngài có thể làm tiêu trừ bệnh khổ của chúng sinh, nên hiệu của Ngài là Dược Sư. Ngài lại có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối, si mê nên Ngài còn được gọi là Lưu Ly Quang. Đức Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian.

Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.
 
Để tưởng nhớ đến công hạnh, hạnh nguyện của Ngài. Trong 2 ngày 29 và 30/09/Bính Thân, Đại đức Thích Quảng Hiếu, trụ trì chùa Tân Hải, huyện Đan Phượng, Hà Nội cùng chư tăng trong chốn trụ xứ và khoảng hơn 3000 phật tử gần xa đã tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc vào tối ngày 29, 30/09/Bính Thân. Tổ chức chương trình văn nghệ, khóa lễ tụng kinh Dược Sư, dâng sớ cầu an, đảo bệnh, thả bóng bay cầu nguyện hòa bình nhân ngày vía của Ngài. Trước khi đại lễ được diễn ra, các Phật tử đã được nghe đại đức trụ trì thuyết giảng về lược sử đức Phật Dược Sư cũng như mười hai hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài. 
 

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z