Phật Giáo

Hà Nội: Dư vị Pháp hội Dược Sư tại Chùa Bằng tràn đầy ân pháp

Thứ năm, 04/11/2013 | 11:05

Pháp Hội Dược sư ở chùa Bằng – Linh Tiên Tự được khai mạc vào ngày 23/09/Quý Tỵ. Ngày đầu tiên, hàng phật tử tứ chúng được HT.Thích Bảo Nghiêm khai kinh thuyết giảng về “Ý nghĩa lời Nguyện của đức Phật Dược Sư”.

Qua 7 ngày tu tập trì tụng kinh Dược Sư, ngày 02/11/2013 (29/09/Quý Tỵ, trong sự hân hoan của những người con Phật, đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc lại được cung đón Thượng tọa Ts.Thích Kiên Định là giáo thọ sư của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Huế, nhận lời mời của BTC đã quang lâm đến Đạo tràng chia sẻ đề tài: “Tinh thần cầu an trong Kinh Dược Sư”. 
 
Những vấn đề được Thượng tọa giảng sư nêu ra, chúng sinh đều có phật tính, vậy lập đàn Dược sư để làm gì? Có phải chỉ để cầu nguyện suông không? Giáo Pháp Như Lai là đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình liễu tri. Đồng thời muốn về Tây phương tịnh độ thì trước hết phải tịnh hóa tâm hồn. Đồng thời phải nương theo lời kinh dạy để thực hành nhằm thanh tịnh hóa thân tâm.

Qua đó, đại chúng nhận thức được ý nghĩa của đức tin trong Phật giáo phải dựa trên trí tuệ hiểu biết về chính đạo. sự cầu nguyện trên tinh thần của Phật giáo phải dựa trên lý nhân quả nghiệp báo mới thành tựu được sở cầu sở nguyện. 
 
Cuối ngày, sau khi cử hành lễ hoàn tạ Pháp đàn, Đại chúng đã thành tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh thành viên HĐCM TW GHPGVN quang lâm cử hành lễ cúng bố thí chúng sinh. Thật đúng với lời Kinh Dược Sư chỉ dạy, Tài Pháp nhị thí, lợi ích chúng sinh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày cuối cùng của Pháp hội Dược Sư:
 Đại chúng tụng kinh Dược Sư
 Toàn thể đạo tràng nghe pháp
 
 
 HT.Thích Trí Tịnh - Thành viên HĐCM TW GHPGVN quang lâm cử hành lễ cúng bố thí chúng sinh 
 
 

Tin, ảnh: Chùa Bằng
Chùa Bằng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z