Phật Giáo

Hà Nội: Khai pháp khóa An cư Kiết hạ tại Hạ trường Quang Lãng - Phú Xuyên

Thứ năm, 17/06/2017 | 15:47

Sáng ngày 23/05/Đinh Dậu (17/06/2017) Trường hạ Quang Lãng - Phú Xuyên, Chư tôn đức tăng, ni đã vân tập tại Tổ đình cử hành lễ khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2561

Theo truyền thống của hàng xuất gia đệ tử Phật, hằng năm chư tăng ni tập trung về một trụ xứ để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày vân du hóa độ.

Tại buổi lễ Chư tôn đức tăng ni cử hành nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền tăng chúng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ làm ngôi Đường chủ Hạ trường khai giảng bộ Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Được biết năm nay, tại Hạ trường Phú Xuyên có 47 vị Tỳ kheo do Đại đức Thích Thanh Hướng làm Chánh Duy na Hạ trường. Sau các nghi thức cầu thỉnh, Chư tôn Thiền đức đã niêm hương bạch Tổ, Lễ Phật, tụng kinh khai pháp, Chư tôn đức hành giả tại Hạ trường ra đỉnh lễ cung thỉnh Hòa thượng chứng minh ban bố cho thời pháp đầu tiên của khóa hạ.

Với lòng từ bi và sự cảm kích trước tấm lòng của Chư tăng ni hành giả Đức đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ làm ngôi đường chủ đã thuyết giảng cho toàn thể đại chúng đồng nghe trong niềm hỷ lạc vô biên.

Theo lời thỉnh cầu của tăng ni đại chúng, Hòa thượng thấy rằng việc đạo pháp là việc rất quan trọng. Đức Phật đã giảng dạy ra những đạo lý siêu thoát sinh tử để tiến tới cõi niết bàn. Chư tăng ni hành giả phải luôn tinh tấn tu tập hành theo chân lý kinh điển của đức Phật Thích Ca đã giảng dạy.

Hòa thượng cũng đã nhấn mạnh “Hạ trường là nơi Chư tôn hành giả cùng kết tập, ôn lại những giáo pháp, nối ngôi sự nghiệp của các chư Tổ nhằm làm tròn sứ mệnh của người xuất gia. Học và hành theo giáo lý của đức Phật để tu tâm dưỡng tính, lấy đó làm mẫu mực lễ bái thỉnh cầu, dựa vào giáo lý để minh tâm kiến tính làm lành mong cầu về cảnh giới thảnh thơi không còn vòng sinh tử của thế gian. Đây là cơ hội để các hành giả thực hiện những nếp sống đạo hạnh của đức Phật đem đến lợi lạc quần sinh, ủng hộ Phật pháp bảo vệ hòa bình, nối tiếp theo chư Tổ đã hành đạo”.

Nhân mùa An cư Kiết hạ, Hòa thượng Pháp chủ nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Chư đại đức tăng hành giả an cư tại đạo tràng cũng như tất cả quý nam nữ phật tử được thân tâm thường an lạc, khúc tuệ trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố hoàn thành tốt các công tác phật sự cũng như tinh tấn trên con đường tu học hành đạo.

Cẩm Vân
Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z