Phật Giáo

Hà Nội: Lễ bạch An cư trường hạ Quán Sứ 2013

Thứ năm, 25/05/2013 | 15:38

Sáng nay, ngày 25 tháng 05 năm 2013 (16/04/AL), trường hạ Tùng lâm Quán Sứ đã tổ chức lễ bạch An cư Kiết hạ cho 60 vị tăng, ni, trong đó có 20 vị tăng, 40 vị ni

 Hòa thượng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã Quang lâm đứng ngôi Đường chủ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cung nghinh Hòa thượng lên Pháp tòa tại chính Điện chùa Quán Sứ ban Đạo từ và thuyết giảng ý nghĩa và bổn phận người tu sĩ trong việc an cư kiết hạ.

Hoà thượng mong muốn chư tăng, ni trong 3 tháng an cư phải nỗ lực  tu tập đoạn trừ nghiệp chướng, trưởng dưỡng đạo tâm. Đó là mục đích để thúc liễm thân tâm – trau dồi giới đức. Sau nghi lễ tác bạch, toàn thể Chư tôn đức tăng ni trường hạ tụng kinh niệm Phật.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Diệu Nhân

Diệu Nhân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z