Phật Giáo

Hà Nội: Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa VI (2010-2014)

Thứ năm, 03/03/2014 | 11:50

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Điều hành và Hội đồng thi - bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, trong các ngày 19, 20, 21 tháng 02 năm 2014; ngày 02/03/2014, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức kỳ thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khoá VI, niên khoá 2010 - 2014.

Được biết, tại kỳ thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khoá VI có tổng số 287 Tăng Ni sinh đăng ký dự thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trong đó số Tăng Ni sinh dự thi tốt nghiệp là 155 Tăng Ni sinh; Tăng sinh 62 vị; Ni sinh 94 vị. Số lượng Tăng Ni sinh bảo vệ khoá luận : 132 Tăng Ni sinh.

Trong đó:
- Khoa Kinh: 37 đề tài.
- Khoa Luật: 26 đề tài.
- Khoa Luận: 52 đề tài.
- Khoa Phật giáo sử: 8 đề tài.
- Khoa Quản trị tự viện: 9 đề tài.
 
Tăng Ni sinh dự thi tốt nghiệp với 5 bộ môn : Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, Phật giáo sử, Quản trị cơ sở tự viện. Tăng Ni sinh bảo vệ khoá luận tốt  nghiệp dựa trên một trong 5 bộ môn trên.

Căn cứ vào quy chế đào tạo và tình hình thực tế, Hội đồng thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đã quyết định lựa chọn 47 đề tài của Tăng Ni sinh có kết quả học tập trong 4 năm cao nhất để bảo vệ trước Hội đồng, trong đó:

- Khoa Kinh: 10 đề tài.
- Khoa Luật: 10 đề tài.
- Khoa Luận: 10 đề tài.
- Khoa Phật giáo sử: 8 đề tài.
- Khoa Quản trị tự viện: 9 đề tài.

Còn lại 85 đề tài khoá luận tốt nghiệp được các khoa chấm điểm tốt nghiệp.

Kỳ thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khoá VI, niên khoá 2010 - 2014 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã diễn ra trang nghiêm đúng quy chế và thành tựu viên mãn, đạt kết quả cao.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại kỳ thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khoá VI của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội:
 Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
 
 
 Chư tôn đức chứng minh trong buổi lễ khai mạc lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 
 TT.Thích Thanh Đạt - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN - Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội
 
 Chư tôn đức Hội đồng chấm thi
 
 Tăng ni sinh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 
 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z