Phật Giáo

Hà Nội: Lễ xuất gia tại chùa Thụy Ứng

Thứ năm, 19/03/2013 | 14:05

Mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (mùng 8/2 Âm lịch), sáng ngày 19/3/2013 tại chùa Thụy Ứng tức Sùng Phúc tự (huyện Đan Phượng - Tp.Hà Nội) đã trang nghiêm làm lễ thế phát cho năm thiện nam tử.

Trong không khí thanh tịnh của thiền môn, chư Tăng tại chùa Thụy Ứng đã tổ chức lễ xuất gia nhập chúng tu học cho các năm thiện nam tử đã qua thời gian thực tập tốt và phát nguyện xuất gia.

Buỗi lễ được tổ chức trang nghiêm tại Tổ đường dưới sự chứng minh của nhiều chư Tăng, Ni và Phật tử thập phương. Ngoài ra có sự hiện diện của gia đình các thiện nam tử.
 Năm thiện nam tử

Tại buổi lễ thế phát, Thượng tọa trụ trì Thích Tiến Đạt đã nêu ý nghĩa của xuất gia. Trong đó, Thượng tọa nhấn mạnh xuất gia có ba nghĩa: Xuất thế tục gia,  xuất phiền não gia và  xuất tam giới gia.

Trước hết là xuất thế tục gia. Chúng ta khi phát nguyện cạo tóc xuất gia làm Sa-di, thì kể từ ngày đó phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là nhà cha mẹ, anh chị. Nếu người già, thì nhà của con cháu. Tại sao chúng ta phải ra khỏi nhà đó? Bởi vì còn trong nhà thế tục thì phiền não còn vây khốn chung quanh, không thể nào gỡ được. 
  Thượng tọa trụ trì Thích Tiến Đạt đang làm lễ thế phát cho các thiện nam tử

Xuất phiền não gia, tức ra khỏi nhà phiền não. Người xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Còn phiền não thì chưa gọi là xuất gia. Bởi vì mai kia chúng ta làm thầy dạy người, hướng dẫn hậu lai, nếu mình còn đầy phiền não thì dạy ai? Cho nên người xuất gia phải gột sạch phiền não, mới chỉ dạy cho người khác gột sạch phiền não được. Ta lấm lem mà bảo người ăn ở cho sạch thì không bao giờ người nghe ta.

Xuất tam giới gia. Nghĩa là ra khỏi nhà tam giới. Ðức Phật dạy có ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người tu chẳng những ra khỏi nhà phiền não của Dục giới, mà ra luôn cả nhà phiền não của Sắc giới và Vô sắc giới, hoàn toàn thoát ly sanh tử, không còn đi trong tam giới nữa. Ðó là xuất tam giới gia. 


Tâm Đức Hậu
Tâm Đức Hậu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z