Phật Giáo

Hà Nội: Lịch tu học tại chùa Bằng năm 2013

Thứ năm, 26/03/2013 | 10:16

Ngày 14 (Chủ nhật 21/07/2013) Lễ tưởng niệm Lịch đại Tổ sư khai sáng, trụ trì chùa. Ngày 19 (Thứ sáu 26/07/2013) Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lịch tu học năm 2013 tại chùa Bằng 

- Tháng 2: 
Ngày 2 (Thứ tư 13/03/2013) Giỗ Tổ chùa Lý Triều Quốc Sư.
                 Ngày 13 (Chủ nhật 24/03/2013) Tu an lạc.
                 Ngày 19 (Thứ bảy 30/03/2013) Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm.

- Tháng 3: Ngày 5 (Chủ nhật 14/04/2013) Cầu nguyện và tư vấn mùa thi.
                 Ngày 12 (Chủ nhật 21/04/2013) Tu an lạc.

- Tháng 4: Ngày 8 (Thứ sáu 17/05/2013) Lễ Phật Đản chùa Lý Triều Quốc Sư.
                 Ngày 13 (Thứ tư 22/05/2013) Lễ Phật Đản chùa Kim Long.
                 Ngày 14 (Thứ năm 23/05/2013) Lễ Phật Đản chùa Bằng.
                 Ngày 17 (Chủ nhật 26/05/2013) Tu an lạc.
                 Ngày 23 (Thứ bảy 01/06/2013) Tết thiếu nhi.

- Tháng 5: Ngày 16 (Chủ nhật 23/06/2013) Tu an lạc.
                 Ngày 17 - 23 (24 - 30/06/2013) Khóa tu tuổi trẻ lần thứ III.

- Tháng 6: Ngày 14 (Chủ nhật 21/07/2013) Lễ tưởng niệm Lịch đại Tổ sư khai sáng, trụ trì chùa.
                 Ngày 19 (Thứ sáu 26/07/2013) Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm.
                 Ngày 21 (Chủ nhật 28/07/2013): Tu an lạc.

- Tháng 7: Ngày 7 - 9 (13 - 15/08/2013) Tu Báo Hiếu lần thứ III.
                 Ngày 13 (Thứ hai 19/08/2013) Lễ Vu Lan chùa Lý Triều Quốc Sư.
                 Ngày 15 (Thứ tư 21/08/2013) Lễ Vu Lan chùa Kim Long.
                 Ngày 19 (Chủ nhật 25/08/2013) Tu an lạc.


- Tháng 8: Ngày 11 (Chủ nhật 15/09/2013) Tu an lạc.
                 Ngày 13 (Thứ ba 17/09/2013) Trung thu chùa Lý Triều Quốc Sư.
                 Ngày 14 (Thứ tư 18/09/2013) Trung thu chùa Kim Long.
                 Ngày 15 (Thứ năm 19/09/2013) Trung thu chùa Bằng.
                 Ngày 24 – 25 (Thứ bảy – Chủ nhật 28, 29/09/2013) Khóa tu sinh viên lần thứ III.

- Tháng 9: Ngày 9 (Chủ nhật 13/10/2013) Tu an lạc.
                 Ngày 19 (Thứ tư 23/10/2013) Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm.
                 Ngày 23-29 (27/10 - 02/11/2013) Pháp hội Dược sư lần thứ VIII.

- Tháng 10: Ngày 14 (Thứ bảy 16/11/2013) Tu an lạc.

- Tháng 11: Ngày 13 (Chủ nhật 15/12/2013) Tu an lạc.
                   Ngày 17 (Thứ năm 19/12/2013) Lễ Phật A Di Đà tại chùa Lý Triều Quốc Sư.
                   Ngày 20 (Chủ nhật 22/12/2013) Lễ Phật A Di Đà tại chùan Kim Long.
                   Ngày 29 (Thứ ba 31/12/2013) Đêm hội trại đón năm mới 2014.

- Tháng 12: Ngày 07 - 08 (07 - 08/01/2014): Đêm hội hoa đăng kính mừng Phật Thích Ca thành đạo, kỷ niệm ngày thành lập đạo tràng Pháp hoa phía Bắc ( 8/12/1997 ).
                   Ngày 19 (Chủ nhật 19/01/2014) Tu an lạc.

- Lịch tuần: Khóa lễ tối hàng ngày từ 19h30.
Giảng pháp vào ngày 1 và 15 hàng tháng lúc 14h.
Thanh thiếu niên Phật tử tu học tối chủ nhật từ 19h đến 21h30.
Thanh thiếu niên học võ vào các tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7(18h - 19h30)Nguồn: Theo thông báo của Chùa Bằng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z