Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 15/01/2013, 10:33 AM

Hà Nội: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì

Căn cứ vào Nội quy Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ, Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm trụ trì trên địa bàn Thành phố từ năm 2009

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                                                                 Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: ………/TB-VP                                                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì

 

Kính gửi:  Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị.

Căn cứ vào Nội quy Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm trụ trì trên địa bàn Thành phố từ năm 2009.

Hiện nay quy định đó không còn phù hợp với pháp luật Nhà nước, vì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo để thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2013. Trong Nghị định 92/2012/NĐ-CP có một số thay đổi về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì.

Vì vậy, trong khi chờ đợi Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn mới về Tăng sự trên địa bàn Thành phố, Văn phòng Thành hội tạm dừng việc phát hành, cũng như tiếp nhận các hồ sơ về việc thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì. Khi nào Ban Tăng sự Thành hội có quy định mới phù hợp với pháp luật, Văn phòng sẽ tiếp nhận hồ sơ trở lại và sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị hoan hỷ thông báo đến toàn thể Tăng Ni đơn vị mình được biết.

Nơi nhận:                                                                                                                      TM. VĂN PHÒNG THÀNH HỘI

- Như đề gửi                                                                                                                              PHÓ VĂN PHÒNG

- Lưu VP – VT

                                                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                                                             Đại đức Thích Đạo Phong

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Điện Long An - Cung điện đẹp nhất của vương triều Nguyễn

Điện Long An - Cung điện đẹp nhất của vương triều Nguyễn

HomeAZ 13/08/2020, 14:13

Điện Long An với kiến trúc kết hợp hài hòa giữa kết cấu kiến trúc và trang trí mỹ thuật được xây dựng vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị .

Tìm sự cân bằng trong Thiền

Thông báo 14:21 14/08/2020

Họa sĩ Trương Tiến Trà đã mang lại cho công chúng một góc nhìn về cõi Thiền không còn quá mông lung xa vời, mà rất súc tích, cô đọng, mang lại nhiều suy ngẫm triết lý thú vị.

WHO khẳng định không có bằng chứng về việc COVID-19 lây lan qua thực phẩm

Thông báo 11:48 14/08/2020

Trước thông tin phát đi từ hai thành phố của Trung Quốc rằng có bằng chứng việc chủng mới virus corona lan truyền qua cánh gà, thực phẩm đóng gói nhập khẩu từ Nam Mỹ gây hoang mang, người có trách nhiệm của tổ chức y tế thế giới WHO khẳng định rằng chưa có bằng chứng về việc virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm.

Bệnh nhân 867 đã đi những đâu?

Thông báo 10:29 14/08/2020

Bệnh nhân số 867 đang trở thành thách thức với CDC Hà Nội bởi không rõ nguồn lây nhiễm như thế nào. Trong khi đó, bệnh nhân lại có lịch trình dày đặc.

Nhớ về mùa hạ, mong các em vững bước vào đời

Thông báo 10:08 14/08/2020

Mỗi khi hoa phượng nở đỏ là mùa thi, mùa của những bịn rịn, vấn vương lại tới. Có những chiếc áo trắng phủ đầy nét bút của các bạn chung lớp; có những giọt nước mắt trong veo của tình bạn tuổi học trò; có những người thầy hoe hoe mắt đỏ, lòng biêng biếc chênh chao...

Từ điển Phật học