Phật Giáo

Hà Nội: Thường trực BTS GHGPVN thành phố họp giao ban cuối năm

Thứ năm, 07/01/2014 | 15:35

Ngày 06/12/Quý Tỵ (06/01/2014), Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Tp.Hà Nội đã có cuộc họp gia ban cuối năm tại chùa Bà Đá – Trụ sở thành hội Phật giáo Hà Nội. Phiên họp do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHGPVN Tp.Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp Chư  tôn đức  thường trực BTS GHPGVN Tp.Hà Nội đã đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo tổng kết và đặc biệt đề xuất 04 chuyên đề trọng tâm để đưa vào tiêu chí kế hoạch hoạt động của BTS GHPGVN Tp.Hà Nội trong năm 2014.
 
Về Công tác tăng sự, tiếp tục công tác quản lý tăng, ni tự viện, đề xuất có một hội nghị chuyên ngành bàn về công tác an cư, cần có sự thống nhất về hành chính tổ chức tiền, hậu an cư, các nghi thức hành trì trong công tác điều hành tại BTS các quận huyện trong  thành phố. 

Về giáo dục đào tạo tăng ni là một trong những  vấn đề quan trọng, chuẩn bị cho kế hoạch công tác tổng kết khóa VI và chiêu sinh khóa VII của trường Trung cấp Phật hoc Hà Nội, định hướng nên có hội nghị bàn  sâu về vấn đề quản lý, về chương trình giáo dục, đầu vào, đầu ra, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tăng, ni của nhà trường.

Về vấn đề Ni chúng đề xuất có hội nghị về quản lý Ni chúng, đặc biệt là Phân ban Đặc trách Ni giới, hiện nay toàn thành phố ni chúng chiếm 85%  nhưng nhiều hoạt động vẫn còn hạn chế chưa được phát huy. Mong muốn ni chúng phát huy số lượng cũng như chất lượng, chủ động xây dựng các chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức nghi lễ, thực hiện nghị quyết của đại hội VII,  Phật giáo Hà Nội tập chung vào vấn đề các nghi lễ, cần có văn bản tụng niệm chung  trong toàn thành phố, nghi lễ thông thường cần cải tiến chấn chỉnh và thống nhất.
 
Tại phiên họp Ông Nguyễn Hữu Trung Thành -  Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban  MTTQ Tp.Hà Nội đã phát biểu, Ủy ban MTTQVN Thành phố phát động phong trào “toàn dân hưởng ứng  xây dựng đời sống văn hóa của khu dân cư”  trong năm 2014.

Ông mong muốn thường trực BTS GHPGVN Tp.Hà Nội phát động phong trào thi đua tới các quận huyện trong toàn thành phố  cùng hưởng ứng.

Chư tôn đức thường trực BTS GHGPVN Tp.Hà Nội đã thông qua  04 nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra thảo luận tại phiên họp, dự thảo lập kế hoạch, thời gian tổ chức các chương trình Hội nghị. 
 
Dưới dự chỉ đạo của Hòa thượng trưởng ban, Phật giáo thành phố đặc biệt sẽ tập trung vào việc xây dựng kế hoạch đề án Phật Đản trong năm 2014.

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư “phát động phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến” do Ủy ban MTTQVN Tp.Hà Nội phát động.

Tại phiên họp chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Tp.Hà Nội  phát biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản dự thảo báo cáo tổng kết cuối năm 2013 và chương  trình hoạt động trong năm 2014, chuẩn bị cho Hội nghị cuối năm của BTS GHPGVN Tp.Hà Nội được tổ chức vào ngày 09/12/Quý Tỵ (09/01/2014) tại chùa Mỗ Lao – Hà Nội.
 
 
 
 


Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z