Phật Giáo

Hà Nội: Trường TCPH tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khóa VI (2010-2014)

Thứ năm, 30/12/2013 | 12:19

Ngày 26/11/Quý Tỵ (28/12/2013), Ban Giám hiệu Trường TCPH Hà Nội đã long trọng tổ chức thi tốt nghiệp khóa VI (2010 – 2014) tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – Số 16 Đường Thanh Bình – P.Mộ Lao – Q.Hà Đông – Tp.Hà Nội.

Đây là kỳ thi rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả quá trình học tâp trong 04 của các Tăng, Ni sinh. Tham dự buổi thi các Tăng, Ni sinh phải đảm bảo các điều kiện sau: Đã tham gia học tập và thi đầy đủ các môn học theo quy định cho một khóa đào tạo của nhà trường.

Tăng, Ni sinh có điểm học tập trung bình của từng năm học và của toàn khóa học từ 5.0 trở lên. có đạo hạnh, không vi phạm Giới luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự, là công dân tốt không vi phạm pháp luật Nhà nước. Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp bao gồm 03 môn học: Môn giáo lý cơ bản, Môn Văn học - sử Phật giáo và môn Hán ngữ cổ đại.
 
Nội dung gồm có: Môn Giáo lý cơ bản gồm những kiến thức trong nội dung chương trình của các môn Kinh – Luật – Luật đã được giảng dạy theo chương trình đào tạo của nhà trường. (180 phút ). Môn Văn học – Sử Phật giáo gồm những kiến thức có trong nội dung chương trình của môn Văn học Phật giáo và Lịch sử Phật giáo đã được giảng dạy theo chương trình đào tạo của nhà trường. (120 phút).

Môn Hán ngữ cổ đại là những kiến thức cơ bản được tổng hợp trong quá trình giảng dạy toàn khóa của môn Hán ngữ cổ đại. (120 phút ) Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp khóa VI (2010 – 2014) của Trường TCPH Thành phố Hà Nội đã được thông qua tại Hội nghị Ban Giám hiệu nhà trường ngày 09/12/2013. Thời gian nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp vào 02 ngày: 28 và 29/12/2013 (26 và 27/11/Qúy Tỵ ) tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – Số 16 Đường Thanh Bình – P.Mộ Lao – Q.Hà Đông – Tp.Hà Nội. Hội thi tốt nghiệp khóa VI của Trường TCPH đã được diễn ra trong không khí công minh và nghiêm túc, khóa VI (2010-2014) của Trường TCPH Hà Nội đã dần khép lại.

Chư Tôn đức Tăng, Ni ghi nhận việc nỗ lực đào tạo tăng tài của Ban Giám hiệu nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu viên mãn, đặc biệt đã đào tạo nhiều Tăng tài có đầy đủ đạo hạnh, có đức  có tài. Được biết trong thời gian tới nhà trường đang tiếp tục  nhận hồ sơ  tuyển sinh khóa VII (2014 - 2018) để chuẩn bị tổ chức thi vào trung tuần tháng 02/năm 2014, số lượng tuyển sinh khóa VII  là 300 học viên nhiều hơn so với khóa trước  hơn 100 tăng ni sinh.

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z