Phật Giáo

Hà Nội: Tùng Lâm Quán Sứ tự tứ kết thúc An cư Kiết hạ PL.2558

Thứ năm, 09/08/2014 | 16:03

Sau các nghi thức bạch Phật, khai kinh, chư tôn đức Tăng đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại Tăng. Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của BTC tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng  tinh thần Luật Phật chế định.

Sáng ngày 14/07/Giáp Ngọ (09/08/2014) Tùng Lâm Quán Sứ tổ chức lễ Tự Tứ kết thúc mùa An cư Kiết hạ L.2558 - DL.2014. Buổi lễ được đặt dưới sự trụ trì của  HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN – Chánh Duy Na trường hạ Tùng Lâm Quán Sứ; TT.Thích Thanh Điện - Chánh đương gia Tùng Lâm Quán Sứ... cùng Chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni trong Hạ trường, Quý đạo hữu phật tử các Đạo tràng, Tổ phật tử chùa Quán Sứ và phật tử thập phương cùng về cúng dường Chư tôn đức.

Sau các nghi thức bạch Phật, khai kinh, chư tôn đức Tăng đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại Tăng. Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của Ban Tổ chức tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng  tinh thần Luật Phật chế định.

 

Tại buổi lễ HT.Thích Thanh Nhiễu đã nói về ý nghĩa của phép Tự tứ có ý nghĩa là Mãn túc, Hỷ duyệt, Tùy ý sự. Thời gian an cư là thời gian chư Tăng tập trung tu học, thành tựu phạm hạnh, thăng chứng đạo quả. Chư Tăng  được tu hành trong một môi trường tu tập lý tưởng được hành trì nếp sống đạo đức, tu dưỡng bản thân hoàn thiện nhân cách của chính mình.

Hành giả trong buổi Tự tứ phải thanh tịnh tự tín với chính mình trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp, vị tha, bao dung độ lượng, công tâm và bình đẳng. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ chư Tăng thụ giới an cư được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập.

Xin giới thiệu chùm ảnh tại buổi lễ:

Chư tôn đức tác bạch lễ tự tứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn đức quan lâm lên chính điện Tam Bảo
 
 
Chư tôn đức tụng kinh tại chính điện Tam Bảo
 
 
 
 
 
 
Các đạo tràng phật tử cúng dường chư tôn đức nhân dịp tự tứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn đức Tăng đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại Tăng
 

Tin, ảnh: Cẩm Vân

Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z