Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ bảy, 16/01/2016, 22:48 PM

Hải Dương: PG hưởng ứng công tác truyền thông về giới tính, gia đình

Trong những năm gần đây, tỉnh Hải Dương là một trong số 10 tỉnh của cả nước có tỷ số mất cân bằng giới tính sinh cao. Kết quả tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Hải Dương là 120,3 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2010 là 122 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2011 là 121 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2012 là 121 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ số giới tính khi sinh cao nhiều ở lần sinh thứ ba trở lên và gần đây đã tăng ngay ở lần sinh thứ nhất.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa bàn tỉnh ở mức cao là do: Quan niệm trọng nam hơn nữ, cần có con trai để "Nối dõi tông đường" và thờ cúng sau này. Các cặp vợ chồng luôn tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ lựa chọn giới tính do áp lực mong muốn sinh con trai. Công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân chưa thường xuyên, đồng bộ và chưa sát đối tượng. Sự phối hợp và vào cuộc của chính quyền ở một số địa phương chưa cao. Cơ chế khen thưởng và xử phạt chưa phù hợp...
 
Hậu quả việc mất cân bằng giới tính khi sinh là trong tương lai sẽ thừa nam, thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn. Số lượng nam giới không có khả năng kết hôn tăng sẽ gây áp lực trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, kéo theo hệ lụy làm gia tăng các tệ nạn xã hội như: mại dâm, buôn bán phụ nữ, bạo hành giới... để lại những hậu quả xấu cho gia đình, xã hội, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở các địa phương.

Trước thực trạng trên, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và đặc biệt là hướng dẫn số 67/HD-MTTW-BTT ngày 4/7/2012 của Ban TT Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về xây dựng các hoạt động mô hình dân số, kế hoạch hóa gia đình. Năm 2012, Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tiến hành rà soát các xã trên phạm vi toàn tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao (115 trẻ em trai/100 trẻ em gái) trong các năm 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời phối hợp với Ban TT Ủy ban MTTQ một số huyện, thành phố, thị xã và BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương lựa chọn các xã có đông đồng bào phật tử để thực hiện.
 
Mặt khác, Ban TT UB MTTQ tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi tỉnh Hải Dương (gọi tắt là VNM8P08), Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc, tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, vận động gia đình phật tử và nhân dân tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, các vị chức sắc đạo Phật và các nhà sư trụ trì ở một số chùa trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào các mục tiêu của chương trình và kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao, Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thống nhất lựa chọn xã Tân Hưng, Tp.Hải Dương và xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng để triển khai mô hình điểm (02 xã này đều có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao và có đông đồng bào phật tử) để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn các xã được chọn làm điểm thành lập Ban chỉ đạo (từ 7 đến 8 thành viên) do Chủ tịch MTTQ xã làm trưởng ban, Phó ban là Ủy viên văn hóa xã hội hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác dân số, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và đại diện các vị chức sắc tôn giáo làm thành viên. Sau đó, phát động phong trào toàn dân trong xã hưởng ứng và tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời tổ chức ký cam kết giữa các hộ gia đình với Ban chỉ đạo về các nội dung thực hiện mô hình; phân công thành viên thường xuyên giám sát việc thực hiện các nội dung trong bản cam kết. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các nhà sư trụ trì tại các chùa trong xã phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh, chấp hành chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn các khu dân cư; phát thanh trên loa truyền thanh tại các thôn, KDC; tuyên truyền miệng trong các hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các địa phương, những ngày lễ trọng, các khóa tu của đạo Phật; phát hiện, biểu dương các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền và khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...

Từ những việc làm trên, cùng sự tham gia nhiệt tình của các vị chức sắc Phật giáo ở hai địa phương có mô hình điểm, trong 03 năm triển khai thực hiện, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giảm đáng kể. Tính đến tháng 10 năm 2015, tỷ số giới tính tại xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương là 94 bé trai/100 bé gái (năm 2012 là 141 trẻ trai/100 trẻ gái); tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng là 79 bé trai/100 bé gái (năm 2012 là 130 trẻ trai/100 trẻ gái).

Qua việc triển khai xây dựng mô hình điểm tại 02 xã Tân Hưng thuộc Tp.Hải Dương và xã Cẩm Vũ thuộc huyện Cẩm Giàng đã đạt được kết quả bước đầu là làm chuyển biến nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của người dân về bình đẳng giới, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở hai địa phương trên. Thấy rõ sự tiến bộ rõ rệt về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và địa bàn dân cư, hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở những người trong độ tuổi sinh đẻ. Tạo ra sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của các vị chức sắc tôn giáo, các vị tăng ni trong việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục các tín đồ phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thông qua hoạt động truyền thông của tổ chức tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động ở các địa phương còn gặp những khó khăn, đối tượng tham dự còn hạn chế, việc tiếp cận đối tượng để vận động khó khăn vì đối tượng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đi làm tại các công ty, doanh nghiệp.... Một số ít cán bộ, đảng viên, các vị chức sắc tôn giáo, các tín đồ phật tử và nhân dân nhận thức về vai trò, tầm quan trọng về mất cân bằng giới khi sinh còn chưa đầy đủ. Nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện cho các hoạt động tuyên truyền vận động còn hạn hẹp, phương tiện và tài liệu phục vụ cho công tác truyền thông còn thiếu...

Trong thời gian tới, Ban TT UBMTTQ tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức tôn giáo, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc các tôn giáo hiểu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Nhà nước về công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, nhất là chính sách, pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục trực tiếp tại cộng đồng với những nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở dịch vụ siêu âm, nạo phá thai... nhằm kiểm soát và khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn. 

Đức Tuỳ

TIN LIÊN QUAN

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Phật sự địa phương 09:46 22/02/2020

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Dịch COVID-19 ngày 21-2: thêm 2 nước lần đầu có ca nhiễm

Phật sự địa phương 09:45 22/02/2020

Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 ca tử vong và các ca nhiễm SAR-CoV-2 mới vào chiều 21-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 209 người. Tổng số ca mắc trong các nhà tù của Trung Quốc là 512.

Người cư sĩ hộ độ Tam bảo tích cực

Phật sự địa phương 09:43 22/02/2020

Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) - Tại kinh thành Sāvatthi (Xá-vệ) có một trưởng giả triệu phú tên Sudatta tính tình hào phóng, quảng đại. Ông có hạnh bố thí đặc biệt, thường xuyên phân phát giúp đỡ cho người nghèo không nơi nương tựa. Vì vậy người đời gọi tặng ông với mỹ danh Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) để nói lên công hạnh bố thí của ông.

Một bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19

Phật sự địa phương 09:24 22/02/2020

Tại Trung Quốc, một bệnh nhân từng được chữa khỏi COVID-19 đã phải nhập viện trở lại sau khi có kết quả dương tính với virus Corona mới trong thời gian cách ly ở nhà.