Phật Giáo

Hai mặt

Thứ năm, 15/10/2014 | 11:59

Chữ KHÓC có 4 chữ/CƯỜI cũng vậy, giống in/Ai ''giòn cười, tươi khóc"/Ấy cảm thọ nhận chìm.

SỰ THẬT có 6 chữ
GIẢ DỐI cũng 6 luôn 
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có 7 chữ 
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.
Chữ YÊU là 3 chữ
 
HẬN là ba, giống nhau.
Người say men Hạnh phúc
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.
BẠN BÈ có 5 chữ 
KẺ THÙ đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật
Hôm nay chìa... dao găm.
Từ VUI có 3 chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.

Chữ KHÓC có 4 chữ 
CƯỜI cũng vậy, giống in
Ai ''giòn cười, tươi khóc ''
Ấy cảm thọ nhận chìm.
Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ
Chấp nhận mà không vướng 
Nhẹ bước qua hai bờ.

Thích Tánh Tuệ/Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5 năm 2014
NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z