Phật Giáo

Hải Phòng: Lễ truy điệu và cung tiễn kim quan cố NT.Thích Đàm Vinh

Thứ năm, 12/10/2014 | 07:00

14g00 ngày 18/09/Giáp Ngọ (11/10/2014), Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp.Hải Phòng đã tổ chức lễ truy điệu và cung tiễn kim quan cố Ni trưởng Thích Đàm Vinh tại chùa Thanh Long

Ni sư Thích Thiện Năng đã thay mặt cho môn đồ, pháp quyến, thân quyến của cố NT.Thích Đàm Vinh dâng lời cảm tạ tới Chư tôn đức tăng, ni, phật tử, các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đã đến phúng viếng, phân ưu với môn đồ, pháp quyến, thân bằng, quyến thuộc của cố NT.Thích Đàm Vinh. 

Trước khi cử hành nghi lễ, cung tiễn kim quan cố NT.Thích Đàm Vinh ra nghĩa trang Ninh Hải, Tp.Hải Phòng để làm lễ trà tỳ, Chư tôn đức tăng ni, bà con phật tử gần xa đã làm lễ chú nguyện, nguyện cầu Giác linh cố NT.Thích Đàm Vinh được thượng phẩm, thượng sinh, cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta Bà hoằng dương chính pháp cứu độ quần sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phúc Thiện Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z