Phật Giáo

Hàn Quốc: 200 triệu won cho Quỹ tôn giáo vì hòa bình

Thứ năm, 15/08/2014 | 12:30

Sự kiện được tổ chức ở tầng 4, Phòng Lịch sử Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, khu vực trụ sở Trung ương Thiền phái Tào Khê, có sự hiện diện của Hòa thượng Ja SungViện - Trưởng Thiền phái Tào Khê và nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp.

 
Hòa thượng Ja Sung nói: “Đó là nhờ tấm lòng vàng của Ngân hàng Nông nghiệp bảo trợ. Nó sẽ là nền tảng tuyệt vời cho sự phát triển chung của sự sinh hoạt giữa các tôn giáo trong cộng đồng xã hội Hàn Quốc". 

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z