Phật Giáo

Hàn Quốc: Bốn ngôi chùa cổ được đề cử là Di sản Thế giới

Thứ năm, 20/05/2018 | 14:23

Unesco vừa công bố: Bốn ngôi chùa cổ Phật giáo Hàn Quốc sẽ trở thành Di sản Thế giới. 

Vào ngày 04/05/2018, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã cho biết Hội đồng Quốc tế về Tượng đài và Di tích (ICOMOS), một nhóm cố vấn của Unesco công bố danh sách bốn ngôi chùa cổ Hàn Quốc xứng đáng với vị thế di sản thế giới.
Chùa Đại Hưng
Chùa Phù Thạch
Chùa Pháp Trụ
Chùa Thông Độ
Bốn ngôi chùa cổ gồm: Thông Độ Tự (통도사- 通度寺), tọa lạc Linh Thứu sơn, thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang, Phù Thạch Tự (부석사-浮石寺), tọa lạc Thái Bạch sơn, gần Bonghwang, thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Pháp Trụ Tự (법주사-法住寺), tọa lạc Tục Ly san, quận Boeun, tỉnh Chungcheongbuk, Đại Hưng Tự (대흥사-大興寺), tọa lạc Đầu Luân san, quận Haenam, tỉnh Jeollanam-do.

Đề xuất công nhận 4 ngôi chùa cổ là Di sản Thế giới đã được thực hiện sau các đánh giá và tìm hiểu thực địa tại 7 ngôi chùa cổ trên toàn Hàn Quốc.

Vân Tuyền (nguồn: PG Korea)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z