Phật Giáo

Hàn Quốc: Các tôn giáo quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu

Thứ năm, 08/11/2014 | 11:56

Hôm thứ Ba, ngày 04/11/2014, các tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Biến đổi khí hậu ở châu Á tại Seoul. 

Ban Tổ chức tuyên bố sẽ thực hiện một dự án chung cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Chư tôn Thiền đức Thiền phái Tào Khê và các mối quan hệ phúc lợi xã hội kết hợp Viện Sinh thái học, Gyeong-jo Park cựu Giám mục Anh giáo, cùng chia sẻ.
 
Ban Tổ chức thông báo sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị “Hội nghị Hiệp hội châu Á Dân sự về biến đổi khí hậu và sinh thái năm 2015” tại Hàn Quốc thời gian sáu ngày, từ ngày 27/04 - 02/05/2015, gồm 200 nhà hoạt động từ 20 quốc gia châu Á tham gia.

Hội nghị sẽ diễn ra trong phạm vi biến đổi khí hậu đối với các nhóm. Tuyên bố Hội thảo “Biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động phát triển bền vững cho nhân loại”. Sau khi hội nghị sẽ có kế hoạch để tham gia vào các hoạt động cụ thể, chẳng hạn như giáo dục cộng đồng và các chiến dịch thông tin truyền thông.
 
 
 
 

Thích Vân Phong

Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z