Phật Giáo

Hàn Quốc: Giải bóng đá thi đua “đoàn kết hòa hợp tôn giáo”

Thứ năm, 28/09/2016 | 08:06

Ngày 26/08/Bính Thân (26/09/2016), tại Sangam-dong, Seoul đã diễn ra giải bóng đá thi đua “Đoàn kết hòa hợp tôn giáo”, gồm bốn giáo phái tôn giáo như Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Won, Thiên Chúa giáo, Tin lành.


 
 
Giải bóng đá bắt đầu do lãnh đạo các tôn giáo đồng cầu nguyện cho sự thành công World Cup 2002, thúc đẩy cầu nối giữa những vị lãnh đạo qua tinh thần văn hóa thể thao, và cũng để thắt chặt tình đạo hữu tôn giáo mỗi năm kể từ năm 2005.
 
 
 
Các giải đấu mở với mục đích để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa dân tộc quốc gia Nam Bắc Triều Tiên. 

Vân Tuyền (Nguồn: Phật giáo Hàn Quốc)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z