Phật Giáo

Hàn Quốc: Những ngôi cổ tự được đăng ký là Di sản Văn hóa Thế giới

Thứ năm, 12/08/2014 | 10:35

Qua việc ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 6-8-2014, Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc sẽ chung tay với các tổ chức khác nhau, bao gồm Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc và 12 tổ chức khu vực, để lập nên một Ủy ban hỗn hợp cho dự án ghi danh.

Tổ chức UNESCO Quốc gia Hàn Quốc với việc thành lập một Hiệp hội mới, tổ chức tại Thủ đô Seoul, để tạo điều kiện thuận lợi và giám sát quá trình ghi danh cho đến năm 2018. Hàn Quốc đang thúc đẩy những nỗ lực để ghi danh các ngôi danh lam cổ tự Phật giáo, lịch sử văn hóa truyền thống của quốc gia như là các Di sản Văn hóa Thế giới.

Qua việc ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 06/08/2014, Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc sẽ chung tay với các tổ chức khác nhau, bao gồm Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc và 12 tổ chức khu vực, để lập nên một Ủy ban hỗn hợp cho dự án ghi danh.
 
 
Những ngôi danh lam cổ tự Phật giáo truyền thống Hàn Quốc hiện đang được đăng ký trên danh sách dự kiến của các Di sản Thế giới UNESCO như các ngôi cổ tự:

1. Ma Cốc cổ tự (Magoksa -640-2014), ở 567 Khóm Unam-ri, Phường Sagok-myeon, thành phố Gongju-si, tỉnh Chungcheongnam-do. 

2. Pháp Trụ cổ tự (Beopjusa-553-2014) ở 405, Beopjusa-ro, xã Songnisan-myeon, quận Boeun-gun, tỉnh Chungcheongbuk-do.

3. Thông Độ cổ tự (Tongdosa-646-2014) ở 108, Tongdosa-ro, phường Habuk-myeon, thành phố Yangsan-si, tỉnh Gyeongsangnam-do.

4. Phù Thạch cổ tự (Buseoksa-679-2014) ở 148, khóm Bukji-ri, phường Buseok-myeon, thành phố Yeongju-si, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

5. Phụng Đình cổ tự (Bongjeongsa-672-2014) ở 901 khóm Taejang-ri, phường Seohu-myeon, thành phố Andong-si, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

6. Đại Hưng cổ tự (Daeheungsa-514-2014) ở 400, thôn Daeheungsa-gil, xã Samsan-myeon, huyện Haenam-gun, tỉnh Jeollanam-do.  

7. Tiên Nham cổ tự (Seonamsa-529-2014) ở  802 thôn Jukhak-ri, thị trấn Seungju-eup, thành phố Suncheon-si, tỉnh Jeollanam-do.

Ủy ban đưa ra một quảng cáo cho năm 2018, được liệt kê các ngôi Danh lam Phật giáo như là một Di sản Thế giới của UNESCO của truyền thống lịch sử văn hóa Hàn Quốc.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z