Phật Giáo

Hàn Quốc: Trưởng lão Ni Jeonghwa viên tịch

Thứ năm, 04/05/2016 | 11:20

Do vì tuổi cao sức yếu, Diệu Cát đường, Trưởng lão Ni, Thích nữ Jeonghwa Viên tịch lúc 17 giờ, ngày 29/04/2016 (23/03/Bính Thân), sau khi điều trị tại Bệnh viện Đại học Dongguk Ilsan. Trụ thế 95 xuân. Pháp lạp 82 hạ. 

 
Trưởng lão Ni Trưởng lão Ni, Thích nữ Jeonghwa, hiệu Diệu Cát tường, sinh năm Nhâm Tuất (1922) tại tỉnh Gangwon-do, phía Đông Bắc của Hàn Quốc.

Trưởng lão Ni Thích nữ Jeonghwa sinh vào thời Phật giáo đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng kế hoạch của phong trào đấu tranh giành độc lập, một phong trào của người dân Hàn trên quy mô toàn quốc với nòng cốt là giới tôn giáo như Phật giáo, Thiên Đạo giáo, Cơ Đốc giáo, dân tộc Hàn đã đứng lên chống lại ách đô hộ của thực dân Nhật và Tuyên ngôn Độc lập.

Năm Quý Dậu (1933), nhân duyên Bồ đề quyến thuộc, Bát Nhã hoa khai, Jeonghwa tìm đến Tổ đình Thần Khê Tự, Kim Cương sơn (nay là Kim Cương sơn Quan quang địa khu, một đặc khu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên), đảnh lễ sư Trưởng lão Wongak phát nguyện thế phát xuất gia và được Thầy Bổn sư ban pháp danh Jeonghwa. 
 
Năm 1942, Thích nữ Jeonghwa thọ Tỳ kheo ni, Bồ tát giới giới tại Tổ đình Thần Khê Tự.

Từ những năm 1939 - 1945, theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Bổn sư Trưởng lão Wongak và chư tôn thiền đức, Thích nữ Jeonghwa hưởng ứng phong trào đấu tranh giành độc lập. 
 
Thích nữ Jeonghwa cùng với nữ nghệ sĩ Na Hye-sok (1896- 1948), đóng một vai trò quan trọng tiên phong trong phong trào hành động xã hội nam nữ bình quyền, vào thời kỳ ảm đạm của Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc.
 
 
Năm 1954, sau khi đất nước chia đôi do ý thức hệ ngoại bang chi phối, Thích nữ Jeonghwa về chùa Sudeoksa, 20, Sacheon-ri, Deoksan-myeon Yesan-gun Chungcheongnam-do, phía nam Triều Tiên và trở thành vị Danh đức Ni, ban ân bố đức, cây đại thụ cho Ni giới và phật tử tại gia nương bóng tu học.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z