Tag: hạnh bố thí

Hạnh nguyện bố thí thân mạng cứu chúng sinh của nàng Ngân Sắc - tiền thân Đức Phật

Trong vô số những tiền thân mà Đức Phật đã trải qua, vì lòng từ bi vô điều kiện, Ngài đã từng xả thân cứu giúp và mang lại sự an vui, hạnh phúc cho vô số chúng sinh. Ngài không hề nghĩ đến tự thân, đã từng nhiều lần đem thân mạng mình bố thí cho những chúng sinh đói khổ.
16:05 12/10/2019

Lấy thiện tâm giúp người, phúc báo muôn vạn kiếp

Thiện niệm thiện hành, là phẩm hạnh đạo đức quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tuân theo trên đường đời sinh mệnh của mình.
19:00 23/07/2019

Nhân quả của hai anh em không chịu tu phước huệ song hành

Những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt, mà bản thân mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ, người khác không thể cướp đoạt, nhưng mình cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết nhưng người khác không thể cướp đoạt.
17:04 13/07/2019

Chuyện vua Hiền Vương: Lấy ân báo oán, oán kia tan biến

Một hôm trên pháp tòa đang thuyết giảng về lý Nhân Quả, khi đề cập đến kiếp quá khứ, đức Phật nói với đại chúng rằng: Thuở đời quá khứ vô lượng kiếp có nhà vua nhân từ, lấy điều nhân nghĩa hiền đức trị dân, nhờ vậy mà khắp nơi thanh bình lạc nghiệp, dân chúng mến phục đức vua, gọi vua là Hiền-Vương.
07:00 10/07/2019

Ăn chay trường nhưng cúng dàng sữa bò cho bệnh nhân thì có bị phạm giới không?

Con là một Phật tử ăn chay trường. Con thành lập một nhóm từ thiện hay đi phát sữa cho bệnh nhân. Vì là người ăn chay nên con nghĩ tới sữa Fami (là sữa làm từ đậu nành) để tặng cho bệnh nhân. Nhưng qua một thời gian con thấy: "Bệnh nhân ít người uống, thường mang cho và họ uống loại khác".
09:45 25/06/2019

Vì sao tôn giả Xá Lợi Phất lại nhập Niết bàn trước đức Phật?

Khi biết đức Phật sắp nhập Niết bàn, tôn giả Xá Lợi Phất đã tận dụng khả năng thần thông trí huệ để giáo hóa vô số người phát tâm Bồ đề tu học đạo giác ngộ, rồi đến trước đại chúng nói lớn: "Thưa chư đại chúng! Tôi không yên lòng nhìn thấy cảnh đức Như Lai vào Niết bàn". Nói xong, tôn giả Xá Lợi Phất bay lên hư không dùng lửa thần thông tự thiêu đốt mình, làm sáng rực cả bầu trời mà vào Niết bàn.
19:15 18/06/2019

Vì sao người Việt ngày càng hung hãn và giải pháp cho cuộc sống của bạn!

Chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết, cả nước đã ghi nhận 3.442 ca khám, cấp cứu do đánh nhau. Thực ra, con số này cũng không gây bất ngờ khi nhìn cách ứng xử của rất nhiều người Việt hiện nay…
07:40 16/02/2019