Tag: hành hạ súc vật

Hành hạ súc vật tạo nghiệp gì?

Hành hạ súc vật, đặc biệt là những động vật sống gần gũi với con người, giúp đỡ con người trong lao động sản xuất thì tạo nghiệp rất nặng. Vì vậy người Phật tử luôn phải nuôi dưỡng tâm từ, nguyện thương yêu tất cả vạn loại chúng sinh. Vậy hành hạ súc vật tạo nghiệp gì?
13:48 29/11/2018

Nghệ An: Bàn giao 1.500,8m2 đất cho chùa Đông Yên

Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết  định số: 913/QĐ-UBND.ĐC về việc giao đất cho chùa Đông Yên, tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.
10:09 06/01/2016