Phật Giáo

Hành hương Thánh tích Phật giáo ở Tích Lan, Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc

Thứ năm, 16/01/2014 | 14:04

Hành hương, thưởng lãm hội Hoa Anh Đào Nhật Bản và dự lễ Khánh thành giai đoạn II chùa Việt tại Tokyo. Hòa thượng Phương trượng chùa Viên Giác dẫn đoàn. Thầy Hạnh Nguyện tổ chức.

THÔNG BÁO
KÍNH GỬI QUÝ ĐẠO HỮU PHẬT TỬ

Kể từ tháng 3 năm 2011, tôi đã bắt đầu chương trình nhập thất của mình tại chùa Cực Lạc, nhằm tinh chuyên hơn trong sự hành trì và nghiên cứu Đại Tạng.

Thấm thoát đã sắp hết 3 năm và dự tính từ tháng 6/2014 tôi sẽ hoàn thành khóa thất và thể theo lời thỉnh mời của quý phật tử, chúng tôi sẽ đi hành hương một vài thánh tích Phật giáo ở Tích Lan, Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Hoa, trước khi trở lại khóa thất thứ hai từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2018.

Quý phật tử nào muốn cùng chúng tôi tham dự các chuyến hành hương thì liên lạc về email: cuclacgioi@gmail.com 
 
Tháng 9 năm 2014.

20/9 - 28/9:  TOUR A: Chiêm bái các Thánh tích Phật giáo tại Tích Lan. (Thủ đô Colombo, Anuradhapura, Yapahuwa, cây Maha Bồ đề, Đại tháp Xá Lợi Phật Ruwanweli, thạch động Jethawanaramaya, đại tháp Ruvanveli với tôn tượng Đại Phật, đại Tháp tròn Madirigiriya, cổ thành Polonaruwa, Sigirya, tháp đá Dambulla và những bích họa, tháp Xá lợi răng Phật. Tháp Xá lợi Phật Gadaladeniya danh tiếng tại Kandy). 

Việt Nam: 61 triệu VND, Hoa Kỳ: 2800USD. Âu Châu: 1900 Euro. 

Tháng 10 năm 2014.

28/9 – 6/10: TOUR B: Chiêm bái các Thạch động Thánh tích Phật giáo vùng Nam Ấn. (Bombay, Kanheri, Ajanta, Ellora, Aurangabad, Sanchi, Delhi). 

Việt Nam: 28 triệu VND, Hoa Kỳ: +1300USD, Âu Châu: +1000 Euro.

6/10 – 18/10: TOUR C: Chiêm bái Tứ Thánh Địa Phật giáo. (Delhi, Agra Taj Mahal, Lucknow, Xá Vệ Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Lâm Tỳ Ni, Câu Thi Na, Lộc Uyển, Ba La Nại, Sông Hằng, Bồ Đề Đạo Tràng, Kolkata). 

Việt Nam: 28 triệu VND, Hoa Kỳ: +1300 USD, Âu Châu: +1000 Euro. 

ABC 28 ngày Hành hương các Thánh tích Phật giáo Bắc, Trung Ấn Độ và Tích Lan: 

Việt Nam: 118 triệu VND, Hoa Kỳ 5400 USD, Âu Châu: 3900 Euro.

Tháng 11 năm 2014.

4/11 – 14/11. TOUR A: Dự lễ Khánh thành và Chiêm bái các Thánh tích Phật giáo tại Tây Tạng. 
Việt Nam: 70 triệu VND, Hoa Kỳ 3200 USD, Âu châu: 2400 Euro. 

14/11 – 23/11. TOUR B: Chiêm các Thánh tích Phật giáo tại Trung Hoa (Thành Đô, Nga Mi Sơn, Lạc Sơn, Ngũ Đài Sơn và Bắc Kinh). 
Việt Nam: 19,5 triệu VND, Hoa Kỳ: +900 USD, Âu Châu: +800 Euro. 

23/11 – 30/11.  TOUR ABC 27 ngày: Chiêm bái các Thánh Tích Phật giáo tại Trung Hoa (Bắc Kinh, Thượng Hải, Phổ Đà Sơn, Ninh Ba, Hàng Châu, Cửu Hoa Sơn, Hợp Phì, Quảng Châu). 

Việt Nam: 110 triệu VND, Hoa Kỳ: 5000 USD, Âu Châu: 3850 Euro

Tháng 3 năm 2015.

12/3 - 19/3: Tour A 7 ngày: Chiêm bái các di tích Phật giáo tại Campuchia và Thailand. (Bangkok-Nông Pênh-Siemreap-Chiangmai-Chiangrai (Tam Giác Vàng)-Bangkok. 1000 USĐ + Vé bay quốc tế.

20/3 - /11/4. Tour B 22 ngày: Hành hương, thưởng lãm hội Hoa Anh Đào Nhật Bản và dự lễ Khánh thành giai đoạn II chùa Việt tại Tokyo. Hòa thượng Phương trượng chùa Viên Giác dẫn đoàn. Thầy Hạnh Nguyện tổ chức.

Bổn quốc-Okinawa-Hiroshima-Kyoto-Nara-Tokyo-Sendai-Hokkaido-Bổn quốc.

Chi phí: 200 USD/1 ngày + tiền vé máy bay quốc tế đến Nhật Bản.

Nay kính thông báo.
Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện.
Chùa Cực Lạc.
www.chuacuclac.com
Email: cuclacgioi@gmail.com
Tel: +66-804958347

Thích Hạnh Nguyện
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z