Tag: Hành trình cho việc xuất gia

Hàn Quốc: Ngôi cổ tự Jinkwansa nơi gìn giữ văn hóa ẩm thực chay hàng nghìn năm

Tại Hàn Quốc có một ngôi cổ tự đã duy trì và phát triển văn hóa ẩm thực chay tồn tại bền vững gần 17 thế kỷ, ngôi cổ tự Jinkwansa (Tân Khoan Tự), tọa lạc tại 354 Phường Jingwan-dong, Quận Eunpyeong-gu, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 
15:45 21/09/2015

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (P.7)

Chính vì thế kinh Pháp Cú số 354 có câu đầu tiên “Pháp thí thắng mọi thí” nhưng câu cuối cùng lại là “Ái diệt, dứt mọi khổ!" Thật vậy, bố thí đúng chánh pháp vừa đem lại lợi ích an vui giải thoát cho người khác vừa gặt được phước báu giải trừ vô minh cho chính mình.
17:06 05/06/2016

Hành trình cho việc xuất gia

Bạn đã có hảo tâm xuất gia, chỉ cần bạn quyết chí tu hành thì sẽ nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với lối sống có phần khắc khổ, đạm bạc, tĩnh lặng, hướng nội, tịnh tu của nhà chùa.
12:59 19/11/2018