Tag: hậu kiếp của Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Vua Lý Thần Tông kiếp trước là Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Chuyện các vị vua nước Việt, có những điều nghe qua tưởng chừng khó tin nhưng lại là chuyện thật và ít người biết. Sách Đại Việt sử lược cho biết vua Lý Thần Tông chính là hiện thân kiếp sau của Thiền sư Từ Đạo Hạnh.
21:00 10/05/2019