Phật Giáo

Hãy ngừng tay sát hại

Thứ năm, 08/12/2014 | 14:58

Lấy trí tuệ từ bi mà điều khiển/Tôn trọng nhau hòa ái sống bao dung/Toàn cầu hóa nhân loại mãi chung cùng/Đồng kêu gọi ngừng ngay trò sát hại!

Một hủ tục thấy thật là rùng rợn 
Bao đầu rơi xác nằm chật ngổn ngang
Thật thảm thương như một bãi chiến tràng 
Ai bày vẽ để ngút ngàn oán hận?

Gadhimai (nữ thần) hay lòng người tàn nhẫn?
Tế lễ gì mà ghê gớm lắm thay! 
Đang vui chơi hay tạo kiếp đọa đày?
Đang cầu nguyện hay đang cùng tạo tội? 
 
Xem cảnh tượng nếu không ai nhức nhối
Thì chiến tranh tang tóc lẽ bình thường
Tham sân si nên thế giới nhiễu nhương
Qúa ngu dại mà trở thành cuồng tín

Thần linh hiển dạy muôn loài nhẫn nhịn 
Chứ lòng nào gây máu đổ đầu rơi!
Chặt đầu thôi tay chân đã rã rời
Quả phải trả là đầu rơi máu đổ!

Nơi địa ngục với bàn chông gươm giáo
Cột đồng sôi máy chém đợi chờ thôi
Bao ngu si cuồng tín đã đến hồi
Phải trả nghiệp chiêu bài thần thánh chiến!

Lấy trí tuệ từ bi mà điều khiển
Tôn trọng nhau hòa ái sống bao dung
Toàn cầu hóa nhân loại mãi chung cùng
Đồng kêu gọi ngừng ngay trò sát hại!

Quá khủng khiếp trước những cảnh sát hại rùng rợn!
                                                                                                   
Xin tất cả hãy nhiếp tâm đồng cầu nguyện, cho những người đang tâm ra tay, gây cảnh thảm sát nầy mau thức tĩnh, để không còn cuồng tín, mà mãi tạo tội lỗi oán cừu, cho thế giới nầy sớm thoát khỏi hiễm họa thế chiến thứ ba, sóng thần, động đất hay thiên tai, dịch họa, địch họa. 

An Lạc thất, 07/12/2014
                                                                                                                                                              
Thích Viên Thành, nhiếp tâm cầu nguyện
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z