Phật Giáo

Hãy nhìn lại

Thứ năm, 06/05/2016 | 12:03

Giáo lý Phật dạy con người ngay thẳng/Dựa vào dân vũ trụ sống hòa cùng/Đơn giản thôi phụng sự cho của chung/“Hãy nhìn lại” để sống cho xứng đáng!

Ảnh minh họa
Khắp thế giới môi trường đang ô nhiễm 
Riêng Việt Nam cá cứ chết dài dài
Hết Đồng Nai (Vedan) nay Vũng Áng đại tai (Formosa)
Cá không chết chắc Người phải trả giá?

Lo mưu sinh không kể gì nhân quả
Lợi riêng mình hại chúng chẳng quan tâm 
Vì “tự tư tự lợi” mãi sai lầm 
Phá hết rừng nay nhiễm ô biển cả!

Trong lòng đất tài nguyên nhiều khôn tả
Đã cạn dần khai thác chẳng nương tay 
Sống hôm nay nhưng cái chết từng ngày 
Đang đến với những người đầy tham vọng.

Do con người đang giết dần sự sống 
Hãy ngừng tay đừng phá hoại môi trường 
Sống “ít muốn” chia sẻ lắm tình thương 
Luôn “biết đủ” đang chan hòa hạnh phúc.

Nước Bhutan mọi người đang thán phục 
Sạch môi sinh giữ xanh mãi rừng già 
Dân hạnh phúc đó mục đích quốc gia
Ít ô nhiễm nghỉ ngơi trời trong sạch. 

Nước Việt Nam oai hùng đầy kiêu hảnh 
Bốn ngàn năm văn hiến sử vang danh
Ai cũng mong đất nước mãi trưởng thành 
Nhưng hạnh phúc phải là điều nghĩ lại!

Theo vật chất hay tâm linh cần phải ?
Sống hài hòa thân thiện với thiên nhiên 
Tuy bất khuất nhưng tâm tánh thiện hiền 
Nhờ Phật giáo cho dân tu thập thiện.

Lòng từ bi trí tuệ luôn phát triển
Dân tộc ta chí nguyện rất kiên cường 
Trần Nhân Tông giúp đất nước an khương
Tống Nguyên Mông ba lần đều chiến thắng.

Giáo lý Phật dạy con người ngay thẳng
Dựa vào dân vũ trụ sống hòa cùng
Đơn giản thôi phụng sự cho của chung 
“Hãy nhìn lại” để sống cho xứng đáng!

Những ngày tịnh dưỡng, nhưng không khỏi chạnh lòng, khi nghe quê hương, môi trường đang bị ô nhiễm. Cá hôm nay chết là một sự cảnh báo cho mọi kế hoạch phát triển công nghiệp, nếu không để ý đến bảo vệ môi trường, tất cả đều phải trả giá rất đắt, có thể bằng cái chết của đồng bào và sự hủy hoại môi sinh trên bình diện quốc tế.

Tội lỗi nầy rất lớn, quả phải trả cũng rất ư là tồi tệ và khốc liệt. Rất mong những người có lương tri và trách nhiệm với dân tộc cũng như nhân loại “HÃY NHÌN LẠI”, “bảo vệ thiên nhiên” để cứu sống được muôn loài, trong hiện tại và tương lai.

Thích Viên Thành An Lạc thất , ngày 05/05/2016
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z