Phật Giáo

Hãy vui sống

Thứ năm, 14/01/2015 | 14:41

Hãy vui sống với tâm luôn khẳng khái/Ác độc lìa xa, kết những người hiền/Điều phước đức mãi mãi kết thiện duyên/Đạo làm người sẽ vuông tròn bổn phận

Hãy vui sống tâm từ đầy trí tuệ
Biết chánh tà thiện ác khá phân minh 
Lợi cho người đừng nghĩ đến riêng mình 
Dẹp bản ngã sẽ hanh thông đường đạo

Hãy vui sống dù đời thường điên đảo
Đánh mất mình khi nhận giặc làm con
Chạy theo ngoài để nội lực hao mòn
Nhưng an lạc hiển bày khi thấu hiểu

Hãy vui sống vì tình người không thiếu
Cha mẹ truyền tính bản thiện nằm nôi
Tiếng ầu ơ nhiều lắng đọng bồi hồi
Sự hy sinh cũng hiện ra từ đấy
 
Hãy vui sống dù gian truân đầy dẫy
Nhìn khó khăn thích thú sẽ vươn cao
Vượt qua rồi chí nguyện đáng tự hào
Thành công được luyện rèn khâu tâm trí
 
Hãy vui sống tấn tu không ngừng nghỉ
Ngược dòng sông không tiến ắt phải lùi
Định được tâm loạn động sẽ thoái lui
Bờ giác ngộ sẽ gần khi bơi mãi

Hãy vui sống với tâm luôn khẳng khái
Ác độc lìa xa, kết những người hiền
Điều phước đức mãi mãi kết thiện duyên
Đạo làm người sẽ vuông tròn bổn phận
  
Hãy vui sống dù vàng thau lộn lẫn
Sự cảm chiêu theo tâm niệm không sai
Luật trả vay nhân quả hiện từng ngày
Không hiện báo thì tương lai gặt hái

Vui mà sống đời quá nhiều phế thải
Vận dụng phân sẽ biến rác thành hoa
Đừng mãi mê tham đắm nhiễm tháp ngà
Trong phiền não ấy bồ đề đích thật

Hãy vui sống dù đời nhiều tất bật
Khi tâm an thế giới cũng bình an
Tâm an tịnh chính thực là đạo tràng
Thế gian pháp cũng chính là Phật Pháp

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng, cuối năm Giáp Ngọ  
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z