Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế Nhiệm kỳ VII (2017-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế Nhiệm kỳ VII (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 14 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 57 thành viên Ban Trị sự chính thức và 12 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Đức Thanh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Ban trị sự tỉnh thành 19/10/2017, 21:07

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 08 thành viên Ban Chứng minh; 47 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 22 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Ban trị sự tỉnh thành 19/10/2017, 17:43

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 12 thành viên Ban Chứng minh; 67 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 38 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Quảng Hiển làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Ban trị sự tỉnh thành 19/10/2017, 17:38

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng BruhmaThero (Danh Đổng) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Ban trị sự tỉnh thành 19/10/2017, 17:33

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (23 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Nhật làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022)

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022)

Ban trị sự tỉnh thành 24/04/2017, 13:15

Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Cơ cấu và thành phần nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Cơ cấu và thành phần nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Ban viện 17/10/2013, 10:44

Chuẩn y nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Trưởng ban

Danh sách nhân sự BTS Thành hội Hà Nội Nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Danh sách nhân sự BTS Thành hội Hà Nội Nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Ban trị sự tỉnh thành 08/10/2013, 10:06

BAN CHỨNG MINH: 1. Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Chùa Thị Nguyên - Thanh Oai

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Hội đồng trị sự 02/12/2012, 13:34

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Hội đồng chứng minh 02/12/2012, 13:24

Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký:       Hòa thượng Thích Thanh Sam. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 14:24

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 14:12

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 13:56

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 13:48

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Hội đồng trị sự 01/02/2012, 14:29

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:18

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng  Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:18

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:12

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:04

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 13:54

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 13:47

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Xem thêm