Hình ảnh ngôi già lam Trí Tích cảnh quan tuyệt đẹp ở Nhật Bản

Thứ năm, 16/02/2017 | 09:13

Ngôi già lam Trí Tích (Chishaku-in Temple) thuộc Chân Ngôn tông, tọa lạc tại 964 Higashikawara-cho, Higashi-oji, Shichijo-sagaru, Higashiyama-ku, Kyoto. Được kiến trúc tổng thể quy mô, có đến 20 tòa nhà hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

 
Ngôi già lam Trí Tích với danh hiệu đầy đủ là Ngũ Bách Sơn Trí Tích Viện Căn Lai tự, Bổn Tôn Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai, được kiến tạo vào niên hiệu Khánh Trường năm thứ ba (1598), do Hòa thượng Genyū (Huyền Hựu) khai sơn. Ngôi già lam Trí Tích được kiến trúc tổng thể quy mô, có đến 20 tòa nhà hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vân Tuyền 
(Nguồn: Japan Times)
Vân Tuyền
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ