Phật Giáo

Hình thành tính nhẫn nại

Thứ năm, 13/04/2016 | 13:37

Thói xấu vốn không có tướng thật thể cố định. Hễ khi trí tuệ xuất hiện thì phiền não tự nhiên sẽ mất đi.


Thói quen là do dung dưỡng mà thành. Ví như một người không có tính nhẫn nại, nhưng sau này, do hoàn cảnh của nơi ở bắt buộc anh ta phải cúi đầu trước hiện thực, nên dần dần cũng khiến anh ta trở thành người có tính nhẫn nại.

Do đó chúng ta đừng nên mượn cớ “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” để làm kẻ không có tính nhẫn nại, và cho rằng sự việc mãi mãi cũng là như vậy.

Tôi không phải là một người thông minh, nhưng tôi rất có nghị lực để dần dần tạo dưỡng thành tính nhẫn nại cho mình. Người khác bỏ ra một tiếng đồng hồ để làm xong công việc này, riêng tôi sẵn sàng mất mười tiếng đồng hồ để làm xong việc đó.

Như lúc tôi còn học ở Nhật Bản, đã có chuẩn bị tâm lý. Đối với người khác, trong một hai năm là có thể hoàn thành học vị, còn riêng tôi, dù mất năm mười năm tôi cũng cam. Chỉ cần tôi có chút quyết tâm thì nhất định phải làm cho xong việc cần làm.

Cho nên, tuy là sự nghiệp của tôi dần dần hoàn thành trong trắc trở, nhưng vì tôi quen làm trong tính nhẫn nại cho nên sau cùng cũng có thể đạt được kết quả mỹ mãn.

Do đó chúng tôi tin rằng, mỗi người chúng ta chỉ cần bằng lòng kiên trì thì đều có thể rèn luyện nên tính nhẫn nại.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z