Phật Giáo

Hoa hậu đi lễ chùa!

Thứ năm, 13/05/2016 | 13:28

Cái đẹp của hình tướng bề ngoài là cái đẹp bình thường sớm nở tối tàn và chỉ mang tính tạm thời, cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt... xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau.

 Hình ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)
Có một cô Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá, cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi:

- Tôi là Hoa hậu, là người đẹp nhất, ai gặp cũng phải ngước nhìn, chú có thấy tôi đẹp lắm không?

Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:

- Thưa cô, tôi thấy có cả ngàn hàng vạn người còn đẹp hơn cô rất rất nhiều.

Nghe nói thế, cô gái mở tròn đôi mắt nói:

- Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem, chú đã gặp ai đẹp hơn tôi chưa, những người đẹp hơn tôi cậu tả coi như thế nào?

Chú tiểu đáp:

- Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.

Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.

Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.

Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.

Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả, cúng dường chư Tăng Ni, đó là tâm hồn đẹp.

Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi, giúp đỡ, là ngôn ngữ đẹp.

Tính nết đoan chính, không một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp.

Thấy người ta u tối, không hiểu biết, mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là trí tuệ đẹp.

Phá vỡ màn vô minh dùng chân lý để hướng dẫn cho chúng sinh vào con đường an vui, giải thoát đó là cái đẹp của sự từ bi...!

Đó là những cái đẹp vĩnh hằng, tối thắng mà các cõi Trời (thần thánh) đều phải tán thán.

Còn cái đẹp Hoa hậu của cô chỉ là cái đẹp bình thường sớm nở tối tàn và chỉ mang tính tạm thời, cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt... xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, nếu đem so với những cái đẹp kia thì không có chi để đáng tán dương cả.

*** Các yếu tố làm nên một con người đẹp:

Thứ nhất là thân tướng đẹp.
Giữ oai nghi đi đứng nằm ngồi cho thật đứng đắn.

Thứ hai là lời nói đẹp.
Nói lời ái ngữ, chân thật, khiến người an lòng.

Thứ ba là tâm ý đẹp.
Gạt bỏ ý nghĩ bất thiện, vun bồi ý nghĩ thiện lành.

Thứ tư là tấm lòng đẹp.
Mở lòng ra bao dung tất cả mọi chúng hữu tình.

Thứ năm là cử chỉ đẹp.
Thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp không cầu đền đáp.

Thứ sáu là tính nết đẹp
Chân thật, thủy chung, trước sau như một.

Thứ bảy là học và hành theo lời dạy của Chính đạo
Để nhận thức được các chân lý, chân đạo...

Như lý nhân quả, lý vô thường, lý vô ngã duyên sinh...
Để có cách hành xử đúng đắn đem đến lợi lạc cho các chúng hữu tình.

*** 
Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn
Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết 
Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên
Trăng lên . . . . . Trăng tròn . . . Trăng lại khuyết 
Tuyết rơi . . . . . .Tuyết phủ . . . Tuyết lại tan 
Hoa nở . . . . . . .Hoa rơi . . . . . Hoa lại tàn
Tình đẹp . . . . . .Tình sâu . . . . Tình lại tan 
Người đẹp . . . . Người xấu . . . Rồi cũng chết 
Người giàu . . . Người nghèo . . Rồi cũng hết.

Tiền tài . . . . . . Địa vị . . . . . . cũng sẽ tan.
Cao Sang . . . . . . Danh Vọng . . . . . . cũng sẽ tàn.
Phấn son . . . . . . Nhan sắc . . . . . . Đâu còn mãi.

CHÂN THÀNH tồn tại với thời gian.......!

Hồng Yến (Sưu tầm)
Nguồn: Nhân Quả Báo Ứng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z